Metody sociální práce s jednotlivcem ve zdravotnictví - vytvoření přípravy přednášky

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Metody sociální práce s jednotlivcem ve zdravotnictví - vytvoření přípravy přednášky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vízdal, František
dc.contributor.author Vojáčková Kuncová, Jarmila
dc.date.accessioned 2010-07-13T13:24:41Z
dc.date.available 2010-07-13T13:24:41Z
dc.date.issued 2006-04-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/637
dc.description.abstract Práce je zaměřena na přípravu přednášky kontinuálního vzdělávání pro střední zdravotnické pracovníky se zaměřením na sociální práci. V úvodu popisuje význam vzdělávání dospělých, didaktiku vzdělávání dospělých a výuku formou kooperativní metody skupinové práce ve vzdělávání. Vymezuje pojem sociální práce, definuje sociální práci jako profesi, podmínky pro její vykonávání a formy vzdělávání. Specifikuje metodu případové sociální práce na kterou je zaměřena přednáška a její příprava, jejíž součástí jsou zásady sociální práce s jednotlivcem a klientem s duševním onemocněním, sociální dovednosti sociálního pracovníka, komunikační dovednosti sociálního pracovníka a formy komunikace s klientem. cs
dc.format 52 s., 5 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1423531 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Andragogika cs
dc.subject sociální práce cs
dc.subject metody sociální práce cs
dc.subject sociální práce s jednotlivcem -případová sociální práce cs
dc.subject případová sociální práce ve zdravotnictví cs
dc.subject sociální práce s klientem s duševním onemocněním cs
dc.subject Andragogy en
dc.subject social work en
dc.subject methods of social work en
dc.subject case social work en
dc.subject case social work in health care en
dc.subject social work with a mentally ill client en
dc.title Metody sociální práce s jednotlivcem ve zdravotnictví - vytvoření přípravy přednášky cs
dc.title.alternative A method of case social work in the health service - the preparation of a lecure en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mazánková, Libuše
dc.date.accepted 2006-06-20
dc.description.abstract-translated My Baccalaureate thesis is focused on the preparation of a lecture on continuing education of secondary-educated health care workers, with the specialty "social worker" (whose activities are concentrated on social work). The introduction describes the significance of adult education, adult education didactics and teaching by means of a cooperative method in group instruction. The thesis defines the term of social work, qualifies the social work as a profession, determines the conditions of its pursuit (performing, practise) and the forms of education. A method of case social work is specified, which is the aim of the lecture and its preparation, and the parts of which are principles of case social work and social work with a mentally ill client, social skill of the social worker, communication skill of the social worker, and ways of communication with a client. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 4445
dc.date.assigned 2005-04-15
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
vojáčková kuncová_2006_bp.pdf 1.357Mb PDF View/Open
vojáčková kuncová_2006_op.doc 24Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account