Aplikace manažerské etiky jako nástroj pro zvýšení konkurenceschopnosti organizací

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Aplikace manažerské etiky jako nástroj pro zvýšení konkurenceschopnosti organizací

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Aplikace manažerské etiky jako nástroj pro zvýšení konkurenceschopnosti organizací
Autor: Lichvárová, Zuzana
Vedoucí: Tomancová, Lucie
Abstrakt: Táto bakalárska práca sa zameriava na analýzu manažérskej etiky českých a slovenských firiem. Prieskum bol robený hlavne vo veľkých a stredne veľkých firmách, ktoré pôsobia v rôznych oblastiach podnikania. Boli oslovené firmy výrobné, poskytujúce služby a tiež firmy obchodné a vykonávajúce svoju pracovnú činnosť aj v iných oblastiach. Teoretická časť charakterizuje manažérsku etiku, definuje etické riadenie a rozsiahlejšie popisuje jej nástroje a metódy. Jedná sa o etický a sociálny audit, spoločenskú zodpovednosť firiem a etický kódex. V praktickej časti je vyhodnotenie dotazníkov v podobe analýzy súčasného stavu manažérskej etiky v dotazovaných firmách. Na záver sú uvedené návrhy a odporučenia pre dotazované firmy. Cieľom tejto práce je teda na základe analýzy posúdiť konkurencieschopnosť podnikov pri využití manažéskej etiky a jej nástrojov.
URI: http://hdl.handle.net/10563/6404
Datum: 2008-05-23
Dostupnost: Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 23.05.2013
Ústav: Ústav managementu
Studijní obor: Management a ekonomika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: E 9751


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
lichvárová_2008_bp.pdfZablokované 1.169Mb PDF
lichvárová_2008_vp.doc 55Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
lichvárová_2008_op.doc 57.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet