Analýza potřeb a návrh marketingové strategie obce

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza potřeb a návrh marketingové strategie obce

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gábor, Peter
dc.contributor.author Černotová, Alena
dc.date.accessioned 2010-07-13T13:25:31Z
dc.date.available 2010-07-13T13:25:31Z
dc.date.issued 2006-05-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/641
dc.description.abstract Marketingová stratégia je dôležitou otázkou nielen pre podnikateľské subjekty, ale stále viac sa dostáva do popredia záujmu neziskových organizácii. Cieľom diplomovej práce je navrhnúť a spracovať projekt marketingovej stratégie obce Ladce. Diplomová práca sa skladá z dvoch častí. V prvej teoretickej časti som na základe literárnych poznatkov objasnila špecifiká marketingu miest a obcí s dôrazom na strategické a marketingové plánovanie. Druhá, praktická časť obsahuje analytickú a projektovú časť. Analytická časť je venovaná súčasnému stavu a nedostatkom obce. Zhrnutie je prevedené v analýze vonkajšieho, vnútorného prostredia a SWOT analýze, ktorá uzatvára analytickú časť. Na základe poznatkov z analytickej časti je navrhnutý projekt marketingovej stratégie obce, ktorej hlavnú časť tvorí projekt zriadenia neziskovej verejnoprospešnej organizácie. cs
dc.format 91 s., 13 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 847232 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject marketing cs
dc.subject plán cs
dc.subject stratégia cs
dc.subject projekt cs
dc.subject obec cs
dc.subject organizácia cs
dc.subject Marketing en
dc.subject strategy en
dc.subject project en
dc.subject municipality en
dc.subject organization en
dc.title Analýza potřeb a návrh marketingové strategie obce cs
dc.title.alternative Requirements Analysis and a Proposal of a Marketing Strategy of a Municipality en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Šnédar, Libor
dc.date.accepted 2006-06-01
dc.description.abstract-translated Marketing strategy is an important question not only for companies but more and more it becomes an issue also for Non-governmental organisations. The aim of my Graduation Thesis is to design and to elaborate a marketing strategy project for Ladce Municipality. My Graduation Thesis consists of two parts. In the first theoretical one there I have explained, based on published information, specifics of the marketing of cities and municipalities, accentuating the strategic and marketing planning. The second practical one comprises of an analytical and a project chapters. The analytical chapter is describing the current situation and the weak points of the municipality. The findings are summarised in the analysis of the external and internal environments and in the SWOT analysis, which is concluding the analytical chapter. Based on the findings of the analytical chapter there has been proposed a project of the municipality marketing strategy. Its main part is created by establishing of a non-profit utility NGO. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3803
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
černotová_2006_dp.pdfBlocked 827.3Kb PDF View/Open
černotová_2006_vp.doc 37.5Kb Microsoft Word View/Open
černotová_2006_op.doc 52Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account