Analýza spokojenosti zaměstnanců ve společnosti Hella Slovakia Front-Lighting, s.r.o.

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Analýza spokojenosti zaměstnanců ve společnosti Hella Slovakia Front-Lighting, s.r.o.

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Analýza spokojenosti zaměstnanců ve společnosti Hella Slovakia Front-Lighting, s.r.o.
Autor: Matuláková, Martina
Vedoucí: Matošková, Jana
Abstrakt: Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou spokojnosti zamestnancov v spoločnosti Hella Slovakia Front-Lighting, s.r.o., Kočovce. V teoretickej časti sú využité poznatky z odbor-nej literatúry vzťahujúce sa k tejto téme. V praktickej časti je prevedená analýza spokoj-nosti zamestnancov tejto spoločnosti pomocou dotazníkového šetrenia. Úvodom je pred-stavenie histórie až po súčasný vývoj firmy, využitá SWOT analýza na zistenie silných a slabých stránok, hrozieb a príležitostí pre ucelenejší obraz o spoločnosti a nasleduje zhodnotenie súčasného stavu spokojnosti pracovníkov. Záverom je zhodnotenie spokojnosti zamestnancov v spoločnosti Hella Slovakia Front-Lighting, s.r.o. a následné návrhy a doporučenia prispievajúce k jej zlepšeniu.
URI: http://hdl.handle.net/10563/6429
Datum: 2008-05-23
Dostupnost: Pouze v rámci univerzity
Ústav: Ústav managementu
Studijní obor: Management a ekonomika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: D 9784


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
matuláková_2008_bp.pdfZablokované 1.739Mb PDF
matuláková_2008_vp.doc 58Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
matuláková_2008_op.doc 40Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet