Sebevražednost jako společenský problém

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Sebevražednost jako společenský problém

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vykopalová, Hana cs
dc.contributor.author Vilím, David cs
dc.date.accessioned 2010-07-16T19:47:39Z
dc.date.available 2018-05-22T23:00:08Z
dc.date.issued 2008-05-22 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6446
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá sebevražedností jako společenským problémem. V teoretické rovině vysvětluje základní pojmy a popisuje vědní přístupy k této problematice. Dále se zabývá současným trestně právním postavením sebevraždy v našem společenství a jak k tomuto jevu přistupují orgány činné v trestním řízení. Taktéž je zde nastíněna problematika týkající se prevence a intervence vůči sebevražednému jednání. Součástí je i praktická část, která rozvádí a zkoumá problém sebevražednosti v České republice za období od roku 2002 do roku 2007. cs
dc.format 63 s. cs
dc.format.extent 861449 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 22.05.2018 cs
dc.subject Sebevražda cs
dc.subject sebevražedné jednání cs
dc.subject sebevražedný pokus cs
dc.subject bilanční sebevražda cs
dc.subject impulzivní sebevražedné jednání cs
dc.subject suicidální vývoj cs
dc.subject příčiny cs
dc.subject motivace cs
dc.subject vyšetřování sebevražd cs
dc.subject prevence cs
dc.subject krizová intervence cs
dc.subject hypotézy cs
dc.subject výzkum cs
dc.subject srovnávací analýza cs
dc.subject Suicide en
dc.subject suicidal act en
dc.subject suicidal attempt en
dc.subject balance suicide en
dc.subject impulsive suicidal behaviour en
dc.subject suicidal development en
dc.subject causes en
dc.subject motivation en
dc.subject investigation of suicides en
dc.subject prevention en
dc.subject crisis intervention en
dc.subject hypothesis en
dc.subject research en
dc.subject comparative analysis en
dc.title Sebevražednost jako společenský problém cs
dc.title.alternative Suicidal tendencies as the social problem en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Chudý, Štefan cs
dc.date.accepted 2008-06-20 cs
dc.description.abstract-translated This dissertation addresses suicide as social problem. In the theoretical view, it explains the key definitions and describes scientific approaches to this problem. Next, it considers the current criminal-legal position of suicide in our society and how the authorities of the criminal procedures approach it. There is also outlined the problem of prevention and intervention towards suicidal behaviour. Another part of the work is a applied example which develops and examines the problem of suicides in the Czech republic in the period from year 2002 till the year of 2007. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 8368
dc.date.assigned 2008-01-24 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
vilím_2008_bp.pdfBlocked 841.2Kb PDF View/Open
vilím_2008_vp.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open
vilím_2008_op.doc 47Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account