Analýza činností marketingové agentury AC Marketing, s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza činností marketingové agentury AC Marketing, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chovancová, Miloslava cs
dc.contributor.author Rančíková, Jitka cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T13:26:16Z
dc.date.issued 2006-05-19 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/644
dc.description.abstract Tématem mé bakalářské práce je analýza činností marketingové agentury AC Marketing, s.r.o., které jsou realizovány pro firmy sektoru malého a středního podnikání. Teoretická část obsahuje objasnění základních pojmů a charakteristiku služeb, s nimiž se český klient může na marketingovém trhu setkat. Součástí praktické části je představení společnosti, analýza jejího postavení, zhodnocení silných a slabých stránek a marketingový výzkum. Na základě tohoto rozboru byly zjištěny určité závěry a následně navrhnuta řešení vedoucí ke zlepšení služeb. cs
dc.format 80 s., 6 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1667774 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 19.05.2036 cs
dc.subject Marketing cs
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject marketingová agentura cs
dc.subject reklama cs
dc.subject public relations cs
dc.subject direct marketing cs
dc.subject marketingový výzkum cs
dc.subject Marketing en
dc.subject marketing communication en
dc.subject marketing agency en
dc.subject advertising en
dc.subject public relations en
dc.subject direct marketing en
dc.subject marketing research en
dc.title Analýza činností marketingové agentury AC Marketing, s.r.o. cs
dc.title.alternative Activity analysis of marketing agency AC Marketing, Ltd. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vlčková, Ilona cs
dc.date.accepted 2006-06-14 cs
dc.date.vskp-available 2036-05-19
dc.description.abstract-translated The subject of my bachelor thesis is an analysis of activities of the marketing agency AC Marketing, Ltd. that are realized for the small and medium sized companies. The theoretical part of this work explains basic conception and characterization of services that the Czech customer can meet on the marketing and advertising market. The company AC Marketing is introduced in the analytic part. You can find here an analysis of the company's position, evaluation of weak and strong traits and marketing research. The concrete results were founded by virtue of my study. In conclusions there are proposed resolutions for improvement of man-in-charges. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/115 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 4166
dc.date.assigned 2006-03-13 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
rančíková_2006_bp.pdfBlocked 1.590Mb PDF View/Open
rančíková_2006_op.doc 61.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account