Klima pracoviště a možnosti jeho ovlivňování

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Klima pracoviště a možnosti jeho ovlivňování

Show simple item record

dc.contributor.advisor Horák, Pavel cs
dc.contributor.author Navrátil, Tomáš cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T13:26:35Z
dc.date.available 2010-07-13T13:26:35Z
dc.date.issued 2005-11-30 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/646
dc.description.abstract Téma Klima pracoviště a jeho ovlivňování jsem v této bakalářské práci rozdělil na tři základní části. Teoretická část popisuje obecně organizaci, protože organizace je pro mě základní zkoumanou jednotkou. Popisuji zde formální organizaci, pracovní prostředí a organizační rozvoj. Zabývám se rozložením moci a politiky a konfliktů v organizaci. Dále popisuji organizační strukturu, pracovní podmínky a pracovní prostředí, včetně organizační kultury. V metodologické části popisuji metody a způsoby sběru dat, které jsem při zpracování svých poznatků využil. V praktické části popisuji již konkrétní oddělení, tedy studijní oddělení Fakulty informatiky MU. V závěru uvádím možná doporučení, ke kterým jsem při zpracování práce dospěl. cs
dc.format 67 s. cs
dc.format.extent 644521 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Klima cs
dc.subject organizace cs
dc.subject oddělení cs
dc.subject struktura cs
dc.subject kultura cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject konflikt cs
dc.subject An atmosphere en
dc.subject An organization en
dc.subject a workplace en
dc.subject a framework en
dc.subject a culture en
dc.subject a comunication en
dc.subject a conflict en
dc.title Klima pracoviště a možnosti jeho ovlivňování cs
dc.title.alternative Workplace environment and possible ways of affecting it en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Radvan, Eduard cs
dc.date.accepted 2006-02-01 cs
dc.description.abstract-translated The title A workplace atmosphere and a possibilities of its interactions has been separated by my bachelor work into a three basic sections. The theoretic section generally describe an organization because an organization for me means the main surveyed period. In this bachelor work is described a formal organization, a workplace atmosphere and an organizations progress. I put my mind into a mastership distribution, politics and a conflict in an organization. I also described an organization framework, a workplace conditions and a workplace scene including an organization culture. I described in a methodical section a methods and a proceedings of a gathering which I availed by working on my own finding. I described in a practical section my concrete workplace, a studying workplace of an Informatics University. By the end I can indicating some possibilities of a references which I found along working of this bachelor work. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 2384
dc.date.assigned 2004-12-17 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
navrátil_2006_bp.pdf 629.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account