Problematika dificilit na základních školách

DSpace Repository

Language: English čeština 

Problematika dificilit na základních školách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kohoutek, Rudolf
dc.contributor.author Bednařík, Marcel
dc.date.accessioned 2010-07-16T19:57:52Z
dc.date.available 2010-07-16T19:57:52Z
dc.date.issued 2008-03-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6472
dc.description.abstract Diplomová práce "Problematika dificilit na základních školách" pojednává o tzv. dificilitách, tj. závadách chování, jejich symptomech, příčinách vzniku, možnostech reedukace. Empirická část zkoumá frekvenci jednotlivých dificilit, rozdíly mezi výskytem u dívek a chlapců a závislost problémů v rodině na výskytu dificilit. cs
dc.format 78 s. cs
dc.format.extent 870746 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Dificility cs
dc.subject patopsychologie cs
dc.subject dotazníková metoda cs
dc.subject anormativita cs
dc.subject poruchy chování cs
dc.subject výchova cs
dc.subject problémový žák cs
dc.subject Difficulties en
dc.subject patopsychology en
dc.subject questionnaire research method en
dc.subject abnormality en
dc.subject behaving difficulties en
dc.subject education en
dc.subject difficult pupil en
dc.title Problematika dificilit na základních školách cs
dc.title.alternative Questions of the difficulties in primary schools en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Jašková, Vendula
dc.date.accepted 2008-05-13
dc.description.abstract-translated Diploma thesis "Questions of the difficulties in primary schools " deals with so called difficulties or unhealthy behaviour, its symptoms, the causes of origination, the possibilities of reeducation. The observational part investigates the frequency of the particular difficulties, differences between girls' and boys' prevalence of difficulties and the dependence of the family problems on the occurance of difficulties. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/157 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1009116
dc.date.assigned 2006-11-30
utb.result.grade A
local.subject asociální chování cs
local.subject základní školy cs
local.subject asocial behavior en
local.subject antisocial behaviour en
local.subject dissocial behaviour en
local.subject elementary schools en


Files in this item

Files Size Format View
bednařík_2008_dp.pdfBlocked 850.3Kb PDF View/Open
bednařík_2008_vp.doc 49.22Kb Microsoft Word View/Open
bednařík_2008_op.doc 61.19Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account