Podmínky léčby sexuálních deviací v českém vězeňství a katamnestické zhodnocení její efektivity

DSpace Repository

Language: English čeština 

Podmínky léčby sexuálních deviací v českém vězeňství a katamnestické zhodnocení její efektivity

Show simple item record

dc.contributor.advisor Novák, Vladimír
dc.contributor.author Novotná, Milada
dc.date.accessioned 2010-07-13T13:26:41Z
dc.date.available 2010-07-13T13:26:41Z
dc.date.issued 2005-10-26
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/647
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou léčby sexuálních deviantů započatou již ve výkonu trestu odnětí svobody. Popisuje projevy sexuálního chování, zabývá se tím, jaké chování je ještě normální, jaké je již projevem deviace. Vyjmenovávám druhy deviací. Zabývám se mravnostními delikty, diagnostikou, recidivou a léčbou. Zaměřuji se na práci specializovaného oddělení sexuálních deviantů ve výkonu trestu odnětí svobody. Věnuji se vzniku oddělení, personálnímu obsazení, programu zacházení. V závěru katamnesticky hodnotím průběh a účinky léčby sexuálních deviací ve vězeňství. Dokládám, na základě výsledků, malou recidivnost sexuálních trestných činů u odsouzených, kteří prošli specializovaným oddělením. cs
dc.format 47s., 7s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 329184 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Sexuální deviace cs
dc.subject výkon trestu odnětí svobody cs
dc.subject léčba cs
dc.subject recidiva cs
dc.subject specializované oddělení cs
dc.subject program zacházení cs
dc.subject Sexual assault en
dc.subject execution of sentence confinement en
dc.subject cure en
dc.subject recidivism en
dc.subject specialized department en
dc.subject program of treating en
dc.title Podmínky léčby sexuálních deviací v českém vězeňství a katamnestické zhodnocení její efektivity cs
dc.title.alternative Conditions for the treatment of sexual deviations in Czech prisons and catamnestic assessment of its efficiency en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vízdal, František
dc.date.accepted 2006-01-31
dc.description.abstract-translated Bachelor's diploma is concerned with the event of curing of sexual deviant which has been started already at the time execution of sentence confinement. It is divided into four main chapters. The first chapter describes manifestatoins of sexual behavior, it says, which behavior is normal and which is manifestation of deviation. I enumerate all kinds of deviations. The second chapter talks about the access to the solution of certain problem. I concerned with the immoral offence, cure, therapeutic experience and recidivism. In the third chapter I focus on the research of specialized department of sexual deviants being in execution of sentence confinement. I pay attention to the inception of department, personal fitting and program of treating. In the last chapter I appreciate the going and effects of curing sexual deviation in Prison Service. On the bases of all results I illustrate small recidivism of sexual criminal offence by the convicted who went through the specialized department. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 2388
dc.date.assigned 2004-12-17
utb.result.grade A
local.subject sexuální delikventi cs
local.subject léčba cs
local.subject sexual delinquent en
local.subject therapy en


Files in this item

Files Size Format View
novotná_2006_bp.pdf 321.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account