Život v dětském domově

DSpace Repository

Language: English čeština 

Život v dětském domově

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrbáčková, Karla
dc.contributor.author Tatkovská, Aneta
dc.date.accessioned 2010-07-16T20:01:24Z
dc.date.available 2010-07-16T20:01:24Z
dc.date.issued 2008-05-29
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6481
dc.description.abstract Teoretická část: Charakteristika a popis systému náhradní rodinné péče. Nastínění systému ústavní péče - umístění dítěte do ústavu, rizika ústavní péče. Uvedení a popis Dětského domova Liptál. Problematika násilí v rodině - syndrom týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte, jeho diagnostika, formy a prevence. Praktická část: Zkoumání pobytu a přípravy na odchod dospívající mládeže z Dětského domova Liptál, se zaměřením na jejich postoje, vztahy, pocity, myšlenky a budoucí plány. cs
dc.format 66 cs
dc.format.extent 951749 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Náhradní rodinná péče cs
dc.subject Adopce cs
dc.subject Osvojení cs
dc.subject Pěstounská péče cs
dc.subject Ústavní péče cs
dc.subject dětský domov cs
dc.subject násilí cs
dc.subject rodina cs
dc.subject týraní cs
dc.subject zanedbávaní cs
dc.subject zneužívaní cs
dc.subject dítě cs
dc.subject Substitutional family care en
dc.subject adoption en
dc.subject foster care en
dc.subject institutional care en
dc.subject children's house en
dc.subject vio-lence en
dc.subject family en
dc.subject maltreatment en
dc.subject neglect en
dc.subject abuse en
dc.subject child en
dc.title Život v dětském domově cs
dc.title.alternative Life in the children's house en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hozová, Leona
dc.date.accepted 2008-06-18
dc.description.abstract-translated Theoretical part: Characterization and description of the systém of the spare familial welfare. Adunbration systém of the institutional care placing to institution, associated of institutional care. Presentation and description of the children's home Liptál. Questions of the violence in the family - Child Abuse and Neglect, diagnostics, types and prevention. Practical part: Investigation of the living and preparing teen - agers for leave from the Children's house of Liptál, their positions, relations, sensations, cogitations and future. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 7907
dc.date.assigned 2008-01-07
utb.result.grade A
local.subject náhradní rodinná péče cs
local.subject dětské domovy cs
local.subject Liptál (Česko) cs
local.subject foster home care en
local.subject children’s homes en
local.subject Liptál (Czechia) en


Files in this item

Files Size Format View
tatkovská_2008_bp.pdf 929.4Kb PDF View/Open
tatkovská_2008_vp.doc 39Kb Microsoft Word View/Open
tatkovská_2008_op.doc 51Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account