Nezaměstnanost v Olomouckém kraji a srovnání s celorepublikovým průměrem, její vývoj a sociální důsledky

DSpace Repository

Language: English čeština 

Nezaměstnanost v Olomouckém kraji a srovnání s celorepublikovým průměrem, její vývoj a sociální důsledky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nevoránek, Jaroslav
dc.contributor.author Vavrošová, Petra
dc.date.accessioned 2010-07-16T20:07:30Z
dc.date.available 2010-07-16T20:07:30Z
dc.date.issued 2008-03-28
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6494
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na problematiku nezaměstnanosti v České republice, její vývoj a sociální důsledky pro jedince i rodinu. Podrobněji vystihuje Olomoucký kraj. Empirická část popisuje a vyhodnocuje provedený výzkum, realizovaný technikou dotazníků. cs
dc.format 63 s. cs
dc.format.extent 2168739 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Nezaměstnanost cs
dc.subject nezaměstnaný cs
dc.subject kraj cs
dc.subject sociální důsledky cs
dc.subject zaměstnání cs
dc.subject příčiny cs
dc.subject trh práce cs
dc.subject úřad práce cs
dc.subject vzdělání cs
dc.subject rodina cs
dc.subject jedinec cs
dc.subject Unemployment en
dc.subject unemployed en
dc.subject region en
dc.subject social consequences en
dc.subject employment en
dc.subject causes en
dc.subject labour market en
dc.subject employment service agency en
dc.subject education en
dc.subject family en
dc.subject individual en
dc.title Nezaměstnanost v Olomouckém kraji a srovnání s celorepublikovým průměrem, její vývoj a sociální důsledky cs
dc.title.alternative The unemployment in Olomouc region and comparision with average of all Czech Republic, the evoluation and social consequences en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Jůzl, Miloslav
dc.date.accepted 2008-05-15
dc.description.abstract-translated Graduation theses is pointed at issue of unemployment in Czech Republic, evoluation of unemployment and social consequences for unemployed individual and also for his family. There is also detailed description of Olomouc region. Empirical part descripts and analyses performed research, realized of technics questioning. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/157 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1009192
dc.date.assigned 2006-11-30
utb.result.grade A
local.subject Olomoucký kraj (Česko) cs
local.subject nezaměstnanost cs
local.subject Olomouc Region (Czechia) en
local.subject unemployment en


Files in this item

Files Size Format View
vavrošová_2008_dp.pdfBlocked 2.068Mb PDF View/Open
vavrošová_2008_vp.doc 52.22Kb Microsoft Word View/Open
vavrošová_2008_op.jpg 491.2Kb JPEG image View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account