Analýza projektů ESF v oblasti rozvoje a podpory vzdělávání a zaměstnanosti ve Zlínském kraji

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza projektů ESF v oblasti rozvoje a podpory vzdělávání a zaměstnanosti ve Zlínském kraji

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wokoun, René
dc.contributor.author Kuželová, Miroslava
dc.date.accessioned 2010-07-16T20:45:17Z
dc.date.available 2010-07-16T20:45:17Z
dc.date.issued 2008-05-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6572
dc.description.abstract Po vstupu České republiky do EU se otevřela nová cesta v oblasti čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU a Fondu soudržnosti. Jedním ze strukturálních fondů je Evropský sociální fond (ESF), který je klíčovým finančním nástrojem pro plnění cílů strategie zaměstnanosti. Téma, které jsem si pro svou diplomovou práci zvolila, je Analýza projektů ESF v oblasti rozvoje a podpory vzdělávání a zaměstnanosti ve Zlínském kraji. Cílem mé diplomové práce je tedy analýza, zhodnocení a návrhy na efektivnější využití finančních prostředků z ESF, zejména u národních projektů, realizovaných ve Zlínském kraji v programovacím období 2000 - 2006. cs
dc.format 92 s., 3 s. příloh cs
dc.format.extent 1011865 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject strukturální fondy cs
dc.subject Evropský sociální fond cs
dc.subject Operační program Rozvoj lidských zdrojů cs
dc.subject národní a grantové projekty cs
dc.subject analýza cs
dc.subject programovací období 2000-2006 cs
dc.subject priority cs
dc.subject opatření cs
dc.subject Structural Funds en
dc.subject European Social Fund en
dc.subject Operational Programme Development of Human Resources en
dc.subject National and Grant Projects en
dc.subject analyses en
dc.subject Programming period 2000 - 2006 en
dc.subject preference en
dc.subject precautions en
dc.title Analýza projektů ESF v oblasti rozvoje a podpory vzdělávání a zaměstnanosti ve Zlínském kraji cs
dc.title.alternative The Analysis of the ESF (European Social Fund) Projects within the scope of Development&Support of Education and Employment in the Zlín District en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Tomášková, Martina
dc.date.accepted 2008-06-04
dc.description.abstract-translated After The Czech Republic had joined the European Union new ways were opened in the sphere of the abstraction of financial resources of Structural Funds of EU and of the Cohesion Fund. One of the Structural Funds is the European Social Fund /ESF/ which is the key financial instrument for the fulfilment of the objectives of strategies of employment. The topic I have chosen for my diploma work is the analyses of projects of ESF in the sphere of the development and the support of employment and education in the region of Zlín. The target of my diploma work is the analyses, the system follow-up and the proposal for the more effective use of financial resources of ESF especially in national projects which are realized in the region of Zlín in the programming period 2000 - 2006. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/181 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 8886
dc.date.assigned 2008-03-10
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
kuželová_2008_dp.pdfBlocked 988.1Kb PDF View/Open
kuželová_2008_vp.doc 55Kb Microsoft Word View/Open
kuželová_2008_op.doc 60.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account