Trávení volného času u dětí mladšího školního věku v Uherském Brodě

DSpace Repository

Language: English čeština 

Trávení volného času u dětí mladšího školního věku v Uherském Brodě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Andrysová, Pavla
dc.contributor.author Tomšů, Andrea
dc.date.accessioned 2010-07-16T20:45:36Z
dc.date.available 2010-07-16T20:45:36Z
dc.date.issued 2008-05-29
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6573
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá volným časem a způsoby jeho trávení u dětí mladšího školního věku. V první části jsou vysvětleny pojmy jako volný čas, význam volného času, základní činnosti ve volném čase, instituce pro volný čas, vývojové zvláštností dětí mladšího školního věku a město Uherský Brod. V druhé části jsou uvedeny volnočasové aktivity v tomto městě. Tato část obsahuje kapitolu, která se zabývá výzkumem volného času dětí mladšího školního věku. Cílem tohoto výzkumu je najít odpověď na otázky, jakým způsobem děti 5. tříd základní školy tráví svůj volný čas, které činnosti preferují, co jim v nabídce volnočasových aktivit chybí a jaké kroužky a zařízení děti navštěvují. cs
dc.format 62 s., 5 s. příloh cs
dc.format.extent 849962 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject volný čas cs
dc.subject činnosti ve volném čase cs
dc.subject výchova mimo vyučování cs
dc.subject zařízení a prostory pro volný čas cs
dc.subject dítě mladšího školního věku cs
dc.subject město Uherský Brod ABSTRACT cs
dc.subject free time en
dc.subject activities in free time en
dc.subject the raising of children outsider the school en
dc.subject creation and areas for free time en
dc.subject primary school age Kids en
dc.subject town of Uherský Brod en
dc.title Trávení volného času u dětí mladšího školního věku v Uherském Brodě cs
dc.title.alternative Free time activities among children of primary school age in Uhersky Brod. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Bůžek, Antonín
dc.date.accepted 2008-06-19
dc.description.abstract-translated This bachelor work deals with free time and ways to use it among children of primary school age. Here are listed concepts of free time, meaning of free time, basic activities during free time, institutions for free time and individual development of children of primary school age and the town of Uherský Brod. Furthermore, free-time activities are designated by area in Uherský Brod. This chapter of this study involves itself with the research of activities among young children. The ultimate goal is to find the answer to the guestion how kids in fifth grade spend free time, which activities they prefer, which are missing and what sort of after-school activities these children attend. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 8360
dc.date.assigned 2008-01-24
utb.result.grade D
local.subject volnočasové aktivity cs
local.subject mladší školní věk cs
local.subject děti cs
local.subject mimoškolní výchova cs
local.subject leisure time activities en
local.subject younger school age en
local.subject children en
local.subject out-of-school activities en


Files in this item

Files Size Format View
tomšů_2008_bp.pdf 830.0Kb PDF View/Open
tomšů_2008_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open
tomšů_2008_op.doc 47.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account