Volnočasové aktivity jako determinanta utváření osobnosti

DSpace Repository

Language: English čeština 

Volnočasové aktivity jako determinanta utváření osobnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vízdal, František
dc.contributor.author Srníková, Kateřina
dc.date.accessioned 2010-07-16T20:46:25Z
dc.date.available 2010-07-16T20:46:25Z
dc.date.issued 2008-03-28
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6574
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problémem volného času a jeho vlivu na utváření osobnosti. Kvalitní a smysluplná náplň volného času dětí a mládeže hraje důležitou roli v jejich vývoji. Dítě v kolektivu stejně starých dětí s podobnými zájmy získává takové životní zkušenosti, které jinde získat nemůže. Rovněž volnočasové aktivity slouží jako prevence sociálně patologických jevů. Co si představit pod pojmem volný čas a jak jej můžeme trávit, naleznete v teoretické části. V praktické části jsou uvedeny výsledky mého výzkumu, jehož cílem bylo zjistit, zda žáci využívají volný čas aktivně nebo pouze pasivně sedí u monitorů svých počítačů a postupně se stávají závislými. cs
dc.format 101 s. cs
dc.format.extent 5433599 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Utváření osobnosti cs
dc.subject prostředí cs
dc.subject volný čas cs
dc.subject volnočasové aktivity cs
dc.subject volnočasové instituce cs
dc.subject funkce volného času cs
dc.subject sociálně patologické jevy cs
dc.subject prevence cs
dc.subject Personality growth en
dc.subject environment en
dc.subject free time en
dc.subject leisure time en
dc.subject Leisure time activities en
dc.subject Leisure time institution en
dc.subject free time function en
dc.subject social-pathological phenomena en
dc.subject prevention en
dc.title Volnočasové aktivity jako determinanta utváření osobnosti cs
dc.title.alternative Leisure time activities as determinant of personality growth en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Mazánková, Libuše
dc.date.accepted 2008-05-14
dc.description.abstract-translated The thesis deals with leisure time and its influence on the forming of character. Children's and youth's leisure time of high quality and a meaningful content plays a significant role in their development. A child being in a group of other children of the same age and similar interests acquires life experience the acquisition of which is impossible anywhere else. Leisure time activities prevent the occurrence of social-pathological phenomena. The leisure time activities are described in the theoretical part of the thesis. The outcomes of my research are presented in the empirical part of the thesis. Its objective was to find out whether pupils either spend their leisure time actively or passively sit at their computers and become gradually addictive. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/157 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1009186
dc.date.assigned 2006-11-30
utb.result.grade A
local.subject rozvoj osobnosti cs
local.subject volnočasové aktivity cs
local.subject personality development en
local.subject leisure time activities en


Files in this item

Files Size Format View
srníková_2008_dp.pdfBlocked 5.181Mb PDF View/Open
srníková_2008_vp.doc 53.22Kb Microsoft Word View/Open
srníková_2008_op.doc 50.19Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account