Chemická úprava nanoplniv do polymerní matrice - "grafting"

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Chemická úprava nanoplniv do polymerní matrice - "grafting"

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Chemická úprava nanoplniv do polymerní matrice - "grafting"
Autor: Štěpánová, Vlasta
Vedoucí: Měřínská, Dagmar
Abstrakt: Polymerní nanokompozity na bázi polymer/jíl jsou studovány již delší dobu, avšak s rozšiřujícími se poznatky se také vyskytují další otázky a problémy k řešení. Jedním z důležitých kroků přípravy nanokompozitních polymerních materiálů je úprava nanoplniva, která se provádí nejčastěji dvěma metodami ion-výměnnou a ion-dipolovou. V průběhu studia nanokompozitů typu polymer/jíl byla vyslovena hypotéza, že jíl uprave-ný těmito způsoby by mohl při zpracovatelských teplotách polymerů být nestabilní a moh-lo by docházet k úniku interkalované organické látky. Proto se začal studovat další možný postup úpravy jílů, kdy se používají typy látek, které vytvoří v mezivrství jílů pevnou ko-valentní vazbu a tím se zajistí jejich setrvání v nanoplnivu i při zamíchání do polymeru v tavenině. Tento způsob je tzv." grafting" či chemická modifikace. Pro tento účel se po-užívají poněkud odlišné organické sloučeniny než pro ion výměnnou a ion dipólovou interkalaci, např.polyestery nebo polyamidy, které jsou schopny reagovat v mezivrství MMT a tím vytvořit zmíněnou pevnou kovalentní vazbu.
URI: http://hdl.handle.net/10563/6575
Datum: 2008-05-30
Dostupnost: Pouze v rámci univerzity
Ústav: Ústav inženýrství polymerů
Studijní obor: Chemie a technologie materiálů
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: B 5789


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
štěpánová_2008_bp.pdfZablokované 913.1Kb PDF
štěpánová_2008_op.doc 45.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet