Prezentace a komunikace společnosti Wellness Club

DSpace Repository

Language: English čeština 

Prezentace a komunikace společnosti Wellness Club

Show simple item record

dc.contributor.advisor Juříková, Martina
dc.contributor.author Březinová, Vendula
dc.date.accessioned 2010-07-16T20:51:19Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:26Z
dc.date.issued 2008-04-25
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6587
dc.description.abstract Práce je zaměřena na význam marketingových komunikací v souvislosti s prezentací konkrétní společnosti a její propagací. Teoretická část práce je zaměřena na objasnění marketingových komunikací, jejich hlavních částí, forem a prostředků. Jednotlivé poznatky jsou následně aplikovány na reálnou formu propagace a prezentace dané společnosti se zaměřením na konkrétní projekt. Tento projekt je následně důrazněji charakterizován a blíže specifikován, včetně finální analýzy v praktické části práce. Ze získaných informací a dat vyplývajících z uskutečněné analýzy je vycházeno v projektové části. Finální, projektová část je zaměřena na přípravu nadcházejícího ročníku konkrétního projektu. cs
dc.format 79 s., 32 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1793799 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 25.04.2010
dc.subject Wellness cs
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject public relations cs
dc.subject reklama cs
dc.subject podpora prodeje cs
dc.subject direct marketing cs
dc.subject propagace cs
dc.subject corporate identity cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject Wellness en
dc.subject marketing communications en
dc.subject public relations en
dc.subject advertising en
dc.subject sales promotion en
dc.subject direct marketing en
dc.subject promotion en
dc.subject corporate identity en
dc.subject SWOT analysis en
dc.title Prezentace a komunikace společnosti Wellness Club cs
dc.title.alternative Presentation and communication of Wellness Club company en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kotyzová, Pavla
dc.date.accepted 2008-06-02
dc.description.abstract-translated "Presentation and communication of Wellness Club company" is title which is fo-cused on meaning of marketing communications in context of presentation the Wellness Club company. Theoretically part of this work is focused on characterization of marketing communications, its main parts, forms and means. Individual knowledge are consequently applied on real form of promotion and presentation Wellness Club company with focus on concrete project. This project is consequently more described and more specified including final analysis in practically part. Final - project part is focused on preparation oncoming year of concrete project. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 7543
dc.date.assigned 2008-01-07
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
březinová_2008_dp.pdfBlocked 1.710Mb PDF View/Open
březinová_2008_vp.doc 56Kb Microsoft Word View/Open
březinová_2008_op.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account