Vývoj šikany od předškolního věku

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vývoj šikany od předškolního věku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lízalová, Pavla
dc.contributor.author Valentová, Lenka
dc.date.accessioned 2010-07-16T21:27:52Z
dc.date.available 2010-07-16T21:27:52Z
dc.date.issued 2008-04-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6677
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývala problematikou vývoje šikany od předškolního věku a to pouze v teoretické rovině. Cílem bakalářské práce bylo teoreticky seznámit se šikanou a agresí od předškolního věku. Šikana je komplexní problém pedagogický, psychologický, sociologický ale také mravní. Je velice důležité porozumět tomuto jevu a hledat cesty k nápravě a tam, kde se ještě neprojevila, provádět důslednou prevenci. cs
dc.format 37 s. cs
dc.format.extent 210626 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Šikana cs
dc.subject šikanování cs
dc.subject agresor cs
dc.subject oběť cs
dc.subject předškolní věk cs
dc.subject školní věk cs
dc.subject mobbing cs
dc.subject bossing cs
dc.subject známky šikany cs
dc.subject řešení šikany cs
dc.subject prevence šikany cs
dc.subject Bullying en
dc.subject aggressor en
dc.subject victim en
dc.subject pre-school children en
dc.subject pupilage en
dc.subject mobbing en
dc.subject bossing en
dc.subject sings of bullying en
dc.subject solution of bullying en
dc.subject prevention of bullying en
dc.title Vývoj šikany od předškolního věku cs
dc.title.alternative The development of bullying since the pre-school age en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vavrečková, Marie
dc.date.accepted 2008-06-25
dc.description.abstract-translated My bachelor's thesis deals with the development of bullying since the pre-school age. The thesis is theory-based. The aim of my thesis was to inform about the bullying and aggression since the pre-school age in theory. The bullying features a complex pedagogical, psychological, sociological and also ethical problem. It is very important to understand this phenomenon and to search the remedy. Moreover, consistent prevention before developing of the bullying is also very important. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1009496
dc.date.assigned 2007-04-30
utb.result.grade E
local.subject oběti šikany cs
local.subject victims of bullying en


Files in this item

Files Size Format View
valentová_2008_bp.pdf 205.6Kb PDF View/Open
valentová_2008_vp.doc 55.22Kb Microsoft Word View/Open
valentová_2008_op.doc 56.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account