Dítě jako svědek v trestní věci

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Dítě jako svědek v trestní věci

Show simple item record

dc.contributor.advisor Svoboda, Ivo cs
dc.contributor.author Svozil, Martin cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T13:35:09Z
dc.date.issued 2006-04-27 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/667
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku domácího násilí spojenou s trestnými činy páchaných na dětech. Specifika dětského věku. Zdůrazňuje nezbytnost znalosti uvedené věkové kategorie. Dále popisuje vlastní průběh výslechu a prostředí v němž probíhá. Práce je rozdělena do pěti kapitol, kde jsou rozebrány jednotlivé okruhy problematiky. cs
dc.format 47 s. cs
dc.format.extent 320817 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 27.04.2026 cs
dc.subject Dítě cs
dc.subject domácí násilí cs
dc.subject právo cs
dc.subject CAN cs
dc.subject svědek cs
dc.subject věrohodnost cs
dc.subject sugesce a sugestibilita cs
dc.subject média cs
dc.subject výslech cs
dc.subject rodina cs
dc.subject pedagog cs
dc.subject vyšetřovatel cs
dc.subject protokol cs
dc.subject prevence cs
dc.subject Children en
dc.subject home violence en
dc.subject law en
dc.subject CAN en
dc.subject witness en
dc.subject credibility en
dc.subject suggestion en
dc.subject sugestibility en
dc.subject media en
dc.subject questioning en
dc.subject family en
dc.subject edukator en
dc.subject investigator en
dc.subject protocol en
dc.subject prevention en
dc.title Dítě jako svědek v trestní věci cs
dc.title.alternative Children as a witness of criminal case en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Nevoránek, Jaroslav cs
dc.date.accepted 2006-06-22 cs
dc.date.vskp-available 2026-04-27
dc.description.abstract-translated This Bachelor these is concerned with home violence in relation to crimes committed on children. Specifiky of infanty emphasising necessity of knowledge mentioned age category, followed by description of procedure and enviroment of questioning. Bachelor these is split in five parts, where are disassembly partikular issue and probléme en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1003701
dc.date.assigned 2005-04-15 cs
utb.result.grade D
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
svozil_2006_bp.pdfBlocked 313.2Kb PDF View/Open
svozil_2006_vp.doc 48.18Kb Microsoft Word View/Open
svozil_2006_op.doc 47.19Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account