Speciální problémy kontroly a dozoru v české územní správě

DSpace Repository

Language: English čeština 

Speciální problémy kontroly a dozoru v české územní správě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matula, Miloš
dc.contributor.author Usnulová, Bronislava
dc.date.accessioned 2010-07-16T21:37:14Z
dc.date.available 2013-05-05T23:00:26Z
dc.date.issued 2008-05-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6690
dc.description.abstract Herní právo není v právním řádu zakotveno samostatně, ale je obsaženo v občanském, správním a trestním právu. Vzhledem ke své společenské povaze je jednou z nejdůležitějších úloh státu v této oblasti výkon kontroly státního dozoru. Kontrola je prováděna v přenesené působnosti obcemi, krajskými úřady i finančními úřady. Tato diplomová práce mapuje problematiku zakotvení herního práva v právním řádu České republiky pro účely výkonu kontroly státního dozoru nad provozovateli v oboru her. Práce klasifikuje jednotlivé typy her a uvádí specifické problémy, jejichž znalost je nutná pro výkon kontroly státního dozoru. Klasifikace her je zvolena v souladu s návrhy na novelizaci zákona o loteriích, která povede ke zvýšení pravomocí obcí při regulaci podnikání v oblasti her a snížení počtu provozovatelů a heren. Tato práce je doplněna srovnáním obchodních výsledků provozovatelů podnikajících podle zákona o loteriích a v obdobných formách podnikání v roce 2001 a 2007. cs
dc.format 49 s., cs
dc.format.extent 529702 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 05.05.2013
dc.subject Státní správa cs
dc.subject územní samospráva cs
dc.subject krajský úřad cs
dc.subject kontroly cs
dc.subject státní dozor cs
dc.subject herní právo cs
dc.subject kursové sázení cs
dc.subject kasina cs
dc.subject loterie cs
dc.subject dostihové sázení cs
dc.subject Public service en
dc.subject municipal authority en
dc.subject regional authority en
dc.subject auditing en
dc.subject state supervision en
dc.subject game law en
dc.subject course games en
dc.subject casino en
dc.subject lottery en
dc.subject horse betting en
dc.title Speciální problémy kontroly a dozoru v české územní správě cs
dc.title.alternative Special Problems of Control and Supervision in the Czech Regional Executive. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Prokůpek, Vladislav
dc.date.accepted 2008-05-29
dc.description.abstract-translated Gaming laws in the Czech legal system are not confirmed by a single comprehensive code but they are introduced within civil code, laws of administration, and penal code. Due to its social aspects, auditing of gaming entrepreneurship by means of state supervision is one of the cornerstone roles of the state administrative in this field. Auditing is executed by municipalities by delegated power, regional authorities, and revenue authorities. This master thesis investigates the legal basis of gaming in the Czech legal system in terms of auditing of gaming enterpreneurship by means of state supervision. The thesis classifies the gaming types and introduces such specifics whose knowledge is important in terms of state-supervision auditing. The classification is brought into accord with novelisation proposals of the lottery law. The novelisation is supposed to increase power of municipalities in terms of gaming enterpreneurship regulation, and decrease the number of game club keepers and game clubs. The thesis is supplemented with a comparison of business results' summary of gaming entrepreneurship in the Czech Republic in years 2001 and 2007. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/181 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 8904
dc.date.assigned 2008-03-10
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
usnulová_2008_dp.pdfBlocked 517.2Kb PDF View/Open
usnulová_2008_vp.doc 58Kb Microsoft Word View/Open
usnulová_2008_op.doc 56Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account