Agresivita školních dětí a mechanismy její eliminace

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Agresivita školních dětí a mechanismy její eliminace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sýkora, František cs
dc.contributor.author Pešťák, Jan cs
dc.date.accessioned 2010-07-16T21:41:58Z
dc.date.available 2013-03-28T00:00:28Z
dc.date.issued 2008-03-28 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6703
dc.description.abstract Práce se zabývá problémem agresivity dětí školního věku, podmínkami jejího vzniku, typy agresivních jedinců, působením agresorů na spolužáky i na ostatní občany, vztah agresivity a protiprávního jednání z ní vyplývajícího a zákona, vliv výchovy, zkoumá možnosti eliminace agresivity a jejího převedení na náhradní činnost, kterou je především sport, význam kvalitního vyplnění volného času. Úloha motivace, prevence a trestu. Výzkum chování. cs
dc.format 71 s. cs
dc.format.extent 432579 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 28.03.2013 cs
dc.subject Agrese cs
dc.subject agresivita cs
dc.subject frustrace cs
dc.subject chování cs
dc.subject stres cs
dc.subject šikana cs
dc.subject volný čas cs
dc.subject Aggression en
dc.subject aggressiveness en
dc.subject frustration en
dc.subject behaviour en
dc.subject stress en
dc.subject anxiety en
dc.subject chicane/bullying en
dc.subject leisure time en
dc.title Agresivita školních dětí a mechanismy její eliminace cs
dc.title.alternative Aggressiveness among schoolchildren and methods of elimination of this aggressiveness en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Fejová, Ludmila cs
dc.date.accepted 2008-05-14 cs
dc.description.abstract-translated This work follows the problems of aggressiveness among schoolchildren, causes of aggression, types of aggressive individuals, the impact of aggressors on both their peers and other citizens, the relation between aggressiveness and subsequent wrongful behaviour and law, the influence of upbringing and education; it also studies possible ways of elimination of aggressiveness and its replacement by various alternative activites, sports in particular. This work emphasizes the significance of purposeful leisure time activities and points out the importance of motivation, prevention, discipline and punishment. Behaviour research. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/157 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1009202
dc.date.assigned 2006-11-30 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
pešťák_2008_dp.pdfBlocked 422.4Kb PDF View/Open
pešťák_2008_vp.doc 51.22Kb Microsoft Word View/Open
pešťák_2008_op.doc 52.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account