Domácí násilí a Zákon o Policii České republiky

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Domácí násilí a Zákon o Policii České republiky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šimková, Věra cs
dc.contributor.author Adam, Libor cs
dc.date.accessioned 2010-07-16T21:46:04Z
dc.date.available 2010-07-16T21:46:04Z
dc.date.issued 2008-04-22 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6711
dc.description.abstract Tato bakalářská práce popisuje domácí násilí, vysvětluje jeho vznik a průběh, analyzuje problematiku domácího násilí. V první části je popsáno domácí násilí, kde jsou podávány ucelené informace o této problematice, jsou zde uvedeny statistiky k jednotlivým aspektům domácího násilí. Další část je věnována právním normám, jež se zabývají domácím násilím a postihují jeho páchání v různých formách a stupních. Dále je zde rozebrán postup Policie ČR při jednotlivých stupních páchání domácího násilí, jak se projevují, co mohou obsahovat a možnosti postihů již v těchto stupních. Poté jsou zde uvedeny metody a způsoby, jak se policisté seznamují se problematikou domácího násilí, jaké jsou možnosti jeho správného zjišťování, vyhodnocování a jaké jsou adekvátní postupy při jeho řešení a práce s oběťmi. Jsou zde uvedeny názvy organizací intenzívně se zabývajících domácím násilím a pomocí obětem tohoto násilí. Součástí je i provedený průzkum v řadách příslušníků Policie ČR. cs
dc.format 54 s. cs
dc.format.extent 3679648 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject Domácí násilí cs
dc.subject podstata domácího násilí cs
dc.subject právní normy cs
dc.subject pojmy cs
dc.subject možnosti a postup policie cs
dc.subject metody a možnosti školení cs
dc.subject Domestic violence en
dc.subject the principle of domestic violence en
dc.subject law norms en
dc.subject concepts en
dc.subject possibilities and procedure of the police en
dc.subject methods and modes of instruction en
dc.title Domácí násilí a Zákon o Policii České republiky cs
dc.title.alternative Domestic violence and law about Police Department of the Czech Republic en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šnitr, Jan cs
dc.date.accepted 2008-06-25 cs
dc.description.abstract-translated This thesis describes domestic violence, explains its origin and progress, analyses the issue of domestic violence. The first part contains the description of domestic violence, the complex information of this issue, the statistics of the specific aspects of domestic violence. Next part concerns the law norms that deal with domestic violence and cover this criminal activity in different forms and stages. Also, there is an account of the procedure of the Police Department of the Czech Republic in different stages of domestic violence, how these are expressed, what they might include and potential criminal sanctions in these stages. Next, there is an account of methods and modes of how the police learn about the issue of domestic violence, of the possibilities of correct finding, assessing and of the appropriate procedures of dealing with it and its victims. There is a list of organizations which deal with domestic violence and help its victims intensively. Also, there is practical research done within the Police Department of the Czech Republic. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1009374
dc.date.assigned 2007-04-30 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
adam_2008_bp.pdfBlocked 3.509Mb PDF View/Open
adam_2008_vp.doc 154.2Kb Microsoft Word View/Open
adam_2008_op.doc 58.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account