Projekt marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu mikroregionu Uherské Hradiště

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu mikroregionu Uherské Hradiště

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrazdilová Bočková, Kateřina
dc.contributor.author Žertová, Martina
dc.date.accessioned 2010-07-13T13:36:01Z
dc.date.available 2010-07-13T13:36:01Z
dc.date.issued 2006-05-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/671
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je projekt marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu v mikroregionu Uherské Hradiště. V teoretické části charakterizuji cestovní ruch, zabývám se definováním specifik služeb cestovního ruchu, jmenuji nástroje a specifika marketingového mixu v cestovním ruchu. Charakterizuji marketingové strategie a etapy strategického marketingového procesu. Posuzuji úroveň marketingových činností a nástrojů a jejich využití v rozvoji cestovního ruchu v mikroregionu Uherské Hradiště. V praktické části provádím situační analýzu, SWOT a STEP analýzy cestovního ruchu mikroregionu Uherského Hradiště a na základě zjištěných informací vypracovávám projekt marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu a jeho implementaci na mikroregion Uherské Hradiště. cs
dc.format 103 s.,17 s. příloh cs
dc.format.extent 1019793 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject mikroregion cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject marketing cs
dc.subject projekt cs
dc.subject strategie cs
dc.subject cestovní ruch cs
dc.subject rozvoj cs
dc.subject micro-region en
dc.subject SWOT analyses en
dc.subject marketing en
dc.subject project en
dc.subject strategy en
dc.subject tourist industry en
dc.subject development en
dc.title Projekt marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu mikroregionu Uherské Hradiště cs
dc.title.alternative Project of marketing strategy of development of tourist industry in micro-region Uherské Hradiště en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Ševčíková, Lenka
dc.date.accepted 2006-06-02
dc.description.abstract-translated The aim of my diploma thesis is the Project of marketing strategy of the tourist industry in the micro-region Uherské Hradiště. In the theoretical part I characterize the tourist industry, I deal with the definition of the tourist industry specification, I appoint the tools and specification of the marketing mix in the tourist industry. I characterize the marketing strategy and grades of the strategically marketing process. I am judging the level of the marketing activities and tools and their usage in the tourist industry development in the micro-region Uherské Hradiště. In the practical part of thesis I deal with the situation analyze, SWOT and STEP analyze in the tourist industry in micro-region Uherské Hradiště and on the base of the found data I am working the project of the marketing strategy of the tourist industry development and its implementation towards the micro-region Uherské Hradiště. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 4005
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
žertová_2006_dp.pdf 995.8Kb PDF View/Open
žertová_2006_op.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account