Uplatnění regionálních televizních stanic na trhu s informacemi

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Uplatnění regionálních televizních stanic na trhu s informacemi

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Uplatnění regionálních televizních stanic na trhu s informacemi
Autor: Hausnerová, Edita
Vedoucí: Prachař, Štěpán
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá možnostmi uplatnění regionálních televizních stanic na trhu s informacemi. V teoretické části jsou shrnuty soudobé odborné poznatky o dané problematice zejména s ohledem na roli televize v marketingové komunikaci, postavení a význam regionálních televizních stanic na české mediální scéně s akcentem na jejich působení v rámci celoplošného a regionálního vysílání i limitující faktory existence tohoto typu média. Praktická část je složena ze sekundárního a primárního výzkumu konkrétní regionální stanice. Marketingová situační analýza je doplněna primárními daty získanými prostřednictvím výzkumné marketingové sondy. Výstupy z výzkumu jsou shrnuty ve SWOT analýze. Na základě zjištěných skutečností je v projektové části navržen marketingový mix s akcentem na oblasti disribuce a komunikace.
URI: http://hdl.handle.net/10563/6789
Datum: 2008-04-25
Dostupnost: Pouze v rámci univerzity
Ústav: Ústav marketingových komunikací
Studijní obor: Marketingové komunikace
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 7582


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
hausnerová_2008_dp.pdfZablokované 854.6Kb PDF
hausnerová_2008_vp.doc 46.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
hausnerová_2008_op.doc 49.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet