Nezaměstnanost mladistvých - sociální problém

DSpace Repository

Language: English čeština 

Nezaměstnanost mladistvých - sociální problém

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sekot, Aleš
dc.contributor.author Brázdová, Hana
dc.date.accessioned 2010-07-16T22:27:38Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:27Z
dc.date.issued 2008-03-28
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6801
dc.description.abstract Práce je rozdělena do části teoretické a části praktické. Nastiňuje problematiku nezaměstnanosti mladistvých z pohledu pedagogického a sociálního. Každá z jednotlivých kapitol se zaměřuje na určitou oblast lidského života a snaží se postihnout změny v dané oblasti a jejich dopad na kvalitu prožívání mladistvého nezaměstnaného a jeho života. Pozornost je věnována také volnému času a to v kontextu významu práce. Praktická část obsahuje zdůvodnění a cíl průzkumného šetření, zaměřeného pracovníky úřadů práce a jejich hodnocení nezaměstnanosti mladistvých. cs
dc.format 84 s. cs
dc.format.extent 650374 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 28.03.2010
dc.subject Nezaměstnanost cs
dc.subject uplatnění na trhu práce cs
dc.subject rekvalifikace cs
dc.subject neúspěšné ukončení vzdělávání cs
dc.subject práce a volný čas cs
dc.subject Unemployment en
dc.subject asserting oneself on the labour market en
dc.subject retraining schemes en
dc.subject unsuccessful completion of education en
dc.subject work and leisure time en
dc.title Nezaměstnanost mladistvých - sociální problém cs
dc.title.alternative Unemployment in Youth - a Social Problem en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Jilčík, Tomáš
dc.date.accepted 2008-05-13
dc.description.abstract-translated The paper is divided into a theoretical and a practical part. It outlines the problem of youth unemployment from the pedagogical and social points of view. Each individual chapter focuses on a certain sphere in human life, and strives to capture the changes in the given sphere, and their impact on the quality of life and on the life of the unemployed youth. Attention is also paid to leisure time, namely in the context of the significance of work. The practical part contains reasoning and aims of the research inquiry focused by the Labour Office workers, together with their assessments on youth unemployment. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/157 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1009189
dc.date.assigned 2006-11-30
utb.result.grade B
local.subject mladiství cs
local.subject nekvalifikovaná práce cs
local.subject trh práce cs
local.subject juveniles en
local.subject unskilled labor en
local.subject labor market en


Files in this item

Files Size Format View
brázdová_2008_dp.pdfBlocked 635.1Kb PDF View/Open
brázdová_2008_vp.doc 61.18Kb Microsoft Word View/Open
brázdová_2008_op.doc 53.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account