Biologicky aktivní látky v rostlině Calendula officinalis

DSpace Repository

Language: English čeština 

Biologicky aktivní látky v rostlině Calendula officinalis

Show simple item record

dc.contributor.advisor Valášek, Pavel
dc.contributor.author Aberlová, Lenka
dc.date.accessioned 2010-07-16T22:59:07Z
dc.date.available 2010-07-16T22:59:07Z
dc.date.issued 2008-08-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6869
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je seznámení se s biologicky aktivními látkami v rostlině Calendu-la officinalis. Obsahem je charakterizovat tuto rostlinu z botanického hlediska a zhodnotit její dosavadní využití. Důraz je kladen na její významné obsahové látky a jejich vlastnos-tech jak chemických, tak z farmakologických aspektů. Jsou rozebírány možnosti a formy získání významných látek a navrhnuty další možné způsoby využití biologicky aktivních látek rostliny Calendula officinalis v potravinářských, farmaceutických i jiných aplikacích. cs
dc.format 51 s. cs
dc.format.extent 661415 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Calendula cs
dc.subject sitosterol cs
dc.subject kalendulosid cs
dc.subject kumariny cs
dc.subject Calendula en
dc.subject sitosterol en
dc.subject calendulosid en
dc.subject coumarins en
dc.title Biologicky aktivní látky v rostlině Calendula officinalis cs
dc.title.alternative Biological active substance in calendula officinalis plants en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Rop, Otakar
dc.date.accepted 2008-09-01
dc.description.abstract-translated The aim of the dissertation is to present biologically active substances contained in Calen-dula officinalis plant. This plant is characterized from the botanic viewpoint and it is existing utilization is assessed. The emphasis is laid on important substances contained in it and their properties with respect to both chemical and pharmacologic aspects. Possibilities and forms of obtaining important substances are analyzed and other potential methods of utilization of the biologically acitve substances contained in Calendula officinalis for food processing, pharmaceutical and other applications are proposed. en
dc.description.department Ústav potravinářského inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/142 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and food technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and food technologies en
dc.identifier.stag 5256
dc.date.assigned 2007-11-20
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
aberlová_2008_bp.pdf 645.9Kb PDF View/Open
aberlová_2008_vp.doc 38Kb Microsoft Word View/Open
aberlová_2008_op.doc 38Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account