Mediace-způsob předcházení kriminality mládže

DSpace Repository

Language: English čeština 

Mediace-způsob předcházení kriminality mládže

Show simple item record

dc.contributor.advisor Svoboda, Ivo
dc.contributor.author Hofbauerová, Ilona
dc.date.accessioned 2010-07-13T13:40:52Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:02Z
dc.date.issued 2006-06-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/687
dc.description.abstract Bakalářská práce poukazuje na hlavní vlivy, které ovlivňují sociálně patologické jevy u mládeže. Jsou zde zmiňována ta prostředí, která se nejvíce podílí na formování dětí a mládeže při jejich vývoji. Především je to rodina a škola. Dále je zde představena mediace. - komunikační metoda řešení konfliktů za účasti třetí neutrální osoby - mediátora, jako jedna z možných metod prevence před kriminalitou mládeže. Praktická část je věnována výzkumu týkající se zjištění názorů mládeže na řešení konfliktů ve škole, vědomostí mládeže o mediaci a názorů na spolupráci školy s rodiči. cs
dc.format 58s. cs
dc.format.extent 1852381 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná bez omezení od 08.06.2008
dc.subject Chování cs
dc.subject konflikt cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject mediace cs
dc.subject mediátor cs
dc.subject mládež cs
dc.subject škola cs
dc.subject rodina cs
dc.subject behaviour en
dc.subject conflict en
dc.subject communication en
dc.subject mediation en
dc.subject mediator en
dc.subject youth en
dc.subject schoul en
dc.subject family en
dc.title Mediace-způsob předcházení kriminality mládže cs
dc.title.alternative Mediation-prevention of criminality of young people en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vykopalová, Hana
dc.date.accepted 2006-06-28
dc.description.abstract-translated Bachelor essay makes reference to the main factors which influence the social - pathologic phenomenons at youth. The milieu which participates most in forming children and yiuth in thein progres sis mentioned here. First of all it is a family and schoul. Further is a meditation introduced here - a communication Metod of solution to conflicts witch participation of the third neutral person-mediator as one of the possible methods of prevention of youth kriminality. Practical part is dedicated to research with begard to find out the koncern of youth for solution to conflict at schoul,kniwledge of youth about mediation and their opinions about cooperation schoul with patente. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth veřejné cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 4050
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade D
local.subject kriminalita dětí cs
local.subject kriminalita mládeže cs
local.subject prevence kriminality cs
local.subject mediace cs
local.subject child delinquency en
local.subject juvenile delinquency en
local.subject crime prevention en
local.subject mediation en


Files in this item

Files Size Format View
hofbauerová_2006_bp.pdf 1.766Mb PDF View/Open
hofbauerová_2006_vp.doc 48.5Kb Microsoft Word View/Open
hofbauerová_2006_op.doc 51Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account