Škola v prevenci a řešení výchovných problémů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Škola v prevenci a řešení výchovných problémů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sýkora, František
dc.contributor.author Schneiderková, Pavlína
dc.date.accessioned 2010-07-16T23:16:26Z
dc.date.available 2013-03-28T00:00:28Z
dc.date.issued 2008-03-28
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6898
dc.description.abstract Tato práce se snaží o přispění k výzkumu učitele a k výzkumu problémového chování, který je u nás zejména z pohledu učitele poněkud zanedbáván. Byly vymezeny základních pojmy a jejich možná pojetí a také relevantní teorie a dále pojednáno o jejich možném využití v pedagogickém kontextu. V práci je uveden také přehled výzkumů a empirických zjištění, které byly v této oblasti realizovány. Cílem výzkumu pak bylo alespoň částečně objasnit učitelovo vnímání problémového chování žáka, zjistit, co učitelé základních škol považují za problémové chování, a zejména pak to, kde vidí jeho příčiny. Těchto cílů se jistým způsobem podařilo dosáhnout a tedy též zodpovědět hlavní výzkumné otázky. Dále se podařilo poodhalit i další poznatky, například týkající se usuzování učitele o problémovém chování žáka nebo utváření učitelových atribucí problémového chování žáka. Výsledky výzkumu potvrzují mnohá předešlá zjištění i teoretické poznatky. Nejpodstatnějším výsledkem výzkumu je zjištění, že učitelé za nejčastější a nejvýznamnější příčinu problémového chování žáků ve škole považují rodinu či faktory s ní spojené, čímž se shodují s výsledky většiny doposud provedených výzkumů v této oblasti. cs
dc.format 115 s. cs
dc.format.extent 980100 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 28.03.2013
dc.subject Osobnost cs
dc.subject vývoj cs
dc.subject sociální klima cs
dc.subject interakce cs
dc.subject výchovné problémy cs
dc.subject příčiny cs
dc.subject prevence cs
dc.subject kázeň cs
dc.subject problémový žák cs
dc.subject Personality en
dc.subject progress en
dc.subject social clime en
dc.subject interaction en
dc.subject educational problem en
dc.subject reason en
dc.subject prevention en
dc.subject descipline en
dc.subject proposition student en
dc.title Škola v prevenci a řešení výchovných problémů cs
dc.title.alternative The school and its role in preventing and solving educational problems en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Fejová, Ludmila
dc.date.accepted 2008-05-15
dc.description.abstract-translated This thesis tries to contribute to a research of pupil problem behaviour from a teachers point of view that is in the Czech Republic rather neglected. There are defined essential terms, their relations, their possible conceptions and also relevant theories. Next you can find how can be these terms used in educational context. Finally there is presented an overview of researches and empirical findings that were carried out in this field. The aim of a research was to enlighten at least partly what teachers consider to be problem behaviour, and particularly where they see causes of this behaviour. This aim was reached to a certain extent and therefore also the research questions were answered. Moreover, there were ascertained some more findings, for example relating to formation of teachers causal attributions for pupil problem behaviour and to teachers beliefs about it. The findings of the research confirm many previous results and some theoretical conclusions as well. The main result of the research is that teachers consider family and family factors to be the most frequent and important cause of pupil problem behaviour. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/157 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1009199
dc.date.assigned 2006-11-30
utb.result.grade B
local.subject výchovné problémy cs
local.subject prevence (právo) cs
local.subject educational problems en
local.subject prevention (law) en


Files in this item

Files Size Format View
schneiderková_2008_dp.pdfBlocked 957.1Kb PDF View/Open
schneiderková_2008_vp.doc 59.22Kb Microsoft Word View/Open
schneiderková_2008_op.doc 53.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account