Uvedení nového kulturního měsíčníku na trh

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Uvedení nového kulturního měsíčníku na trh

Show simple item record

dc.contributor.advisor Juříková, Martina
dc.contributor.author Latinová, Monika
dc.date.accessioned 2010-07-16T23:22:25Z
dc.date.issued 2008-04-25
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6906
dc.description.abstract Diplomová práce charakterizuje současné periodika a webové stránky informující o kulturním dění města Pardubice a jeho okolí. Součástí praktické části jsou taktéž výsledky provedeného primárního a sekundárního výzkumu, na jejichž základě je stanovena cílová skupina a SWOT analýza připravovaného magazínu a webové stránky. Obsahem projektové části je pak návrh obsahového a grafického zpracování kulturního měsíčního magazínu, včetně jeho distribuční politiky, cenové a komunikační strategie, rozpočtu, systému kontroly a akčních plánů. K závěru projektové části je současně navržena obsahová část webové stránky. cs
dc.format 96 s, 23. br. příloh cs
dc.format.extent 3146142 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 25.04.2038
dc.subject média cs
dc.subject marketingový plán cs
dc.subject marketingová strategie cs
dc.subject komunikační mix cs
dc.subject distribuce cs
dc.subject ce-na cs
dc.subject magazín cs
dc.subject periodický tisk cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject cílová skupina cs
dc.subject webová stránka cs
dc.subject kultura cs
dc.subject media en
dc.subject marketing plan en
dc.subject marketing strategy en
dc.subject communication mix en
dc.subject distribution en
dc.subject price en
dc.subject magazine en
dc.subject periodical press en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject target group en
dc.subject web page en
dc.subject culture en
dc.title Uvedení nového kulturního měsíčníku na trh cs
dc.title.alternative Introducing a new cultural monthly magazine to the market en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Gregarová, Magda
dc.date.accepted 2008-06-02
dc.date.vskp-available 2038-04-25
dc.description.abstract-translated My thesis describes present periodicals and web pages that inform about cultural happenings in Pardubice and its surroundings. In the practical part, I show results of prima-ry and secondary research.This research helped me created the target group and SWOT analysis of the magazine and web page. In the project part, there is a proposal of contentual and graphical elaboration for the monthly cultural magazine including its distribution policy, cost and communication strategy, budget, systems of control and action plans. In the end of the project part, there is also a proposal for the contentual part of the web page. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 7552
dc.date.assigned 2008-01-07
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
latinová_2008_dp.pdfBlocked 3.000Mb PDF View/Open
latinová_2008_vp.doc 56.5Kb Microsoft Word View/Open
latinová_2008_op.doc 55Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account