Rehabilitace a rekvalifikace zrakově postižených ve Zlíně.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Rehabilitace a rekvalifikace zrakově postižených ve Zlíně.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kašpárková, Svatava cs
dc.contributor.author Forstová, Pavla cs
dc.date.accessioned 2010-07-16T23:36:49Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:28Z
dc.date.issued 2008-05-28 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6929
dc.description.abstract Bakalářská práce se zaměřuje na otázku rehabilitace a rekvalifikace osob se zrakovým postižením ve Zlíně. Teoretická část obsahuje všeobecné poznatky o stavbě oka, zrakových poruchách, popisuje nejčastější zrakové vady a možnosti kompenzace zrakového analyzátoru. Dále se zabývá rehabilitací zrakově postižených, charakteristikou jednotlivých složek a na ně navazující rekvalifikací a možnostmi pracovního uplatnění. Praktická část zkoumá názory zrakově postižených lidí na kvalitu a využívání služeb poskytovaných zařízeními ve městě Zlín. cs
dc.format 76 s. cs
dc.format.extent 1141787 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 28.05.2010 cs
dc.subject Zrakové postižení cs
dc.subject zrakové vady cs
dc.subject sociální rehabilitace cs
dc.subject pracovní rehabilitace cs
dc.subject rekvalifikace cs
dc.subject Visual disablement en
dc.subject visual defects en
dc.subject social rehabilitation en
dc.subject working rehabilitation en
dc.subject retraining en
dc.title Rehabilitace a rekvalifikace zrakově postižených ve Zlíně. cs
dc.title.alternative Rehabilitation and retraining of visually disabled in Zlín. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vávrová, Soňa cs
dc.date.accepted 2008-06-16 cs
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis is focused on question of rehabilitation and retraining of visually impaired people in Zlin. The theoretical section contains general findings about eye structure, visual disorders, describes the most frequent visual defects and the possibility of visual analyzer compensation. The thesis consequently pursues visually impaired people's rehabilitation, separate element characteristics and following retraining with job placement possibilities. The practical section researches impaired people's opinions of quality and usage of services provided by institutions in Zlin. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 7838
dc.date.assigned 2008-01-07 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
forstová_2008_bp.pdfBlocked 1.088Mb PDF View/Open
forstová_2008_vp.doc 52Kb Microsoft Word View/Open
forstová_2008_op.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account