Zefektivnění marketingové komunikace maloobchodního řetězce Lidl

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Zefektivnění marketingové komunikace maloobchodního řetězce Lidl

Show simple item record

dc.contributor.advisor Juříková, Martina
dc.contributor.author Kreisinger, Ladislav
dc.date.accessioned 2010-07-16T23:38:11Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:28Z
dc.date.issued 2008-04-25
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6931
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce je navrhnout konkrétní opatření vedoucí k zefektivnění stá-vající marketingové komunikace řetězce LIDL. První část této práce se zabývá teoretický-mi základy retail marketingového a komunikačního mixu, analýzy konkurence a koncepce obsahu efektivního marketingového sdělení. V druhé části je charakterizována společnost LIDL i její konkurenti a identifikovány hlavní apely používané ve stávající marketingové komunikaci společnosti LIDL. Tyto apely jsou poté porovnány s nejdůležitějšími kritérii českých zákazníků při výběru diskontů jako hlavního nákupního místa a vnímáním společ-nosti LIDL v těchto kritériích. V třetí části jsou pak použitím teoretického modelu identifi-kovány takové apely, které výše zmíněná kritéria výběru diskontů a vnímání společnosti LIDL v nich zohledňují a jsou navržena konkrétní opatření k exekuci marketingové komu-nikace používající tyto apely. cs
dc.format 87 s., 2 s. obr.příloh cs
dc.format.extent 7376728 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 25.04.2010
dc.subject retailový marketingový a komunikační mix cs
dc.subject maloobchod cs
dc.subject diskont cs
dc.subject kritéria výběru prodejny cs
dc.subject hlavní nákupní místo cs
dc.subject obsah marketingového sdělení cs
dc.subject apel cs
dc.subject Retail Marketing and Communication mix en
dc.subject retail en
dc.subject discount en
dc.subject store selection criteria en
dc.subject main shopping place en
dc.subject marketing message content en
dc.subject appeal en
dc.title Zefektivnění marketingové komunikace maloobchodního řetězce Lidl cs
dc.title.alternative Making the Marketing communication of retailer Lidl more effective en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Prachař, Štěpán
dc.date.accepted 2008-05-29
dc.description.abstract-translated Objective of this Master Thesis is a proposal of measures which will make the current marketing communication of retailer LIDL more effective. First part of this Thesis deals with theoretical foundations of the Retail Marketing and Communication mix, competitor's analysis and creation of an effective marketing message. In the second part LIDL and its competitors are described and main appeals used in its current marketing communication are determined. These appeals are then compared to the most important discount stores selection criteria of Czech shoppers and to perception of LIDL in these criteria. In the third part are then (using a theoretical method) determined such appeals which are taking the identified discount stores selection criteria and LIDL's perception in them into account. After that concrete measures for execution of the marketing communication using these appeals are suggested. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 7596
dc.date.assigned 2008-01-07
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
kreisinger_2008_dp.pdfBlocked 7.034Mb PDF View/Open
kreisinger_2008_vp.doc 56Kb Microsoft Word View/Open
kreisinger_2008_op.doc 46Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account