Extremismus a jeho právní a sociologické aspekty

DSpace Repository

Language: English čeština 

Extremismus a jeho právní a sociologické aspekty

Show simple item record

dc.contributor.advisor Řehoř, Antonín
dc.contributor.author Votava, Miroslav
dc.date.accessioned 2010-07-13T13:47:51Z
dc.date.available 2012-02-17T13:49:27Z
dc.date.issued 2006-04-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/693
dc.description.abstract Tématem mé bakalářské práce je závažný problém extremismu. Popsal jsem sociální a právní aspekty extremismu, charakteristiku extremistické scény, trestnou činnost s extremistickým podtextem, protiextremistickou politiku České republiky a problémy, které přináší globalizace. Po shromáždění dostupné literatury jsem se snažil o její analýzu, o uvedení pro mě zajímavých a dle mého názoru závažných údajů a skutečností. Problematika extremismu není pouze záležitostí státu a jeho institucí, je to problém, který se týká každého jedince ve společnosti. cs
dc.format 53 s. cs
dc.format.extent 370899 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 14.04.2011
dc.subject Extremismus cs
dc.subject extremismus v České republice cs
dc.subject aspekty extremismu cs
dc.subject pravicový extremismus cs
dc.subject levicový extremismus cs
dc.subject globalizace cs
dc.subject trestná činnost cs
dc.subject protiextremistická politika cs
dc.subject bezpečnostní politika státu cs
dc.subject Extremism en
dc.subject extremism in the Czech republic en
dc.subject aspects of extremism en
dc.subject the right-wing extremism en
dc.subject the left-wing extremism en
dc.subject the globalization en
dc.subject the criminal aktivity en
dc.subject the antiextremist policy en
dc.subject the security policy of the state en
dc.title Extremismus a jeho právní a sociologické aspekty cs
dc.title.alternative Extremism and its legal and sociological aspects en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mazánková, Libuše
dc.date.accepted 2006-06-21
dc.description.abstract-translated The theme of my bachelor thesis is weighty problem of extremism. I described social and juridical aspects of extremism, the characteristic of the scene of extremism, the criminal activities with extremist subtext, antiextremist policy of the Czech republic and problems, which the globalition brings. After collecting of accessible literature I tried to analyse it, to introduce for me interesting and according to my opinion weighty dates and facts. The problems of extremismin is not only the matter of our state and it's institutions, it is the problem, which refers to every individual in the society. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1003609
dc.date.assigned 2005-04-15
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
votava_2006_bp.pdfBlocked 362.2Kb PDF View/Open
votava_2006_vp.doc 48.18Kb Microsoft Word View/Open
votava_2006_op.doc 44.19Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account