Pracovní a sociální rehabilitace pacientů s psychotickým onemocněním

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Pracovní a sociální rehabilitace pacientů s psychotickým onemocněním

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rak, Jiří cs
dc.contributor.author Malotová, Jana cs
dc.date.accessioned 2010-07-16T23:49:52Z
dc.date.available 2010-07-16T23:49:52Z
dc.date.issued 2008-05-29 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6955
dc.description.abstract Ústředním tématem této bakalářské práce je psychoticky nemocný jedinec a kvalita jeho života. Teoretická část práce se zaměřuje na popis psychózy jako onemocnění se svou etiologií a patogenezí, se svými projevy, průběhem a prognózou včetně léčby. Následně práce pojednává o pracovní a sociální rehabilitaci jako o prostředcích, důležitých pro znovuzařazování jedince s psychotickým onemocněním do společnosti a jako o službách, důležitých ke zvyšování kvality života těchto jedinců. V neposlední řadě pak věnuje pozornost samotné kvalitě života psychotických pacientů. V praktické části je pak tato práce odpovědí na otázku, do jaké míry jsou pacienti s psychotickým onemocněním spokojeni se svou kvalitou života? Svá zjištění opírám o výzkumné šetření, které proběhlo v únoru roku 2008 v pěti různých zařízeních, poskytující péči jedincům s psychotickým onemocněním. cs
dc.format 63 s., 5 s. obr.příloh cs
dc.format.extent 688320 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject Etiologie psychóz cs
dc.subject kvalita života cs
dc.subject patogeneze psychóz cs
dc.subject pracovní rehabilitace cs
dc.subject prognóza psychóz cs
dc.subject projevy psychóz cs
dc.subject průběh psychóz cs
dc.subject psychoticky nemocný jedinec cs
dc.subject psychóza cs
dc.subject sociální rehabilitace cs
dc.subject Etiology of psychosis en
dc.subject quality of life en
dc.subject pathogenesis of psychosis en
dc.subject working rehabilitation en
dc.subject prognosis of psychosis en
dc.subject manifestation of psychosis en
dc.subject running of psychosis en
dc.subject psychotic patient en
dc.subject psychosis en
dc.subject social rehabilitation en
dc.title Pracovní a sociální rehabilitace pacientů s psychotickým onemocněním cs
dc.title.alternative Working and social rehabilitation of patients with psychotic syndrome. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Musil, Jiří cs
dc.date.accepted 2008-06-18 cs
dc.description.abstract-translated The main topic of this bachelor thesis is a psychotic patient and a quality of his/her life. The theoretic part of my thesis is focused on the description of psychosis as a disease with its own etiology and pathogenesis, with its manifestation,running and prognosis including the therapy. The following part is disserted on a working and social rehabilitaton as the means important for re-insertion of people with psychotic disease to society and as the means for improving quality of life of these people.Last but not the least my thesis is donated to a quality of life of these people by own. In practical part of this thesis there is an answer for question how much are the patiens with psychotic disease satisfied with their own lifes.My investigation are hold on a discovery which was passed in February 2008 in five establishments providing care of people with psychotic disease. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 7870
dc.date.assigned 2008-01-07 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
malotová_2008_bp.pdfBlocked 672.1Kb PDF View/Open
malotová_2008_vp.doc 57.5Kb Microsoft Word View/Open
malotová_2008_op.doc 49.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account