Vliv médií na formování svébytné národní kultury - možnosti médií

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Vliv médií na formování svébytné národní kultury - možnosti médií

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Vliv médií na formování svébytné národní kultury - možnosti médií
Autor: Jakešová, Blanka
Vedoucí: Soukalová, Radomila
Abstrakt: Globalizace obsahů v oblasti komunikace a kultury je jedním z podstatných rysů poslední čtvrtiny 20. století. Masovost obsahů nabízených médii vede k formování představy, že se média podílejí na konstituování svébytného typu kulturních projevů - na vzniku masové kultury, která bývá považována za druhotný produkt průmyslové revoluce spolu s industrializací a urbanizací. V souvislosti s globalizací se tak objevil nový společensko-sociální problém; tím je postupná multikulturalizace společnosti, v důsledku které vyvstává obava z postupné ztráty národních identit jednotlivých společenství. Tato práce se věnuje v teoretické části problematice multikulturizace společnosti vlivem globálního působení médií, otázkám vymezení pojmu kultura, svébytná národní kultura, národní identita a možnostem, které vedou k jejímu udržení a posílení. Cílem práce je určit instituce zodpovědné za posilování a udržení svébytné národní kultury. Tento cíl vychází z hypotézy, že média mohou sice zásadním způsobem ovlivnit formování národní kultury, ale nemohou být považována, a je jim nesprávně přisuzována přímá odpovědnost za budování či případnou ztrátu svébytné kultury v tom kterém regionu. Praktická část se pak věnuje analýze současného stavu působení médií v oblasti tradiční kultury včetně zjištění přístupu odpovědných institucí. Návrhová část pak na základě shrnutí všech poznatků obsahuje návrh řešení budování a posilování tradiční lidové kultury ve Zlínském kraji.
URI: http://hdl.handle.net/10563/697
Datum: 2006-04-27
Dostupnost: Pouze v rámci univerzity
Ústav: Ústav marketingových komunikací
Studijní obor: Marketingové komunikace
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 2763


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
jakešová_2006_dp.pdfZablokované 934.3Kb PDF
jakešová_2006_vp.doc 71.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
jakešová_2006_op.doc 65.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet