Žena jako oběť domácího násilí - interdisciplinární řešení problematiky ve statutárním městě Brně

DSpace Repository

Language: English čeština 

Žena jako oběť domácího násilí - interdisciplinární řešení problematiky ve statutárním městě Brně

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bůžek, Antonín
dc.contributor.author Kleinová, Veronika
dc.date.accessioned 2010-07-17T00:18:00Z
dc.date.available 2010-07-17T00:18:00Z
dc.date.issued 2008-05-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7023
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na problematiku domácího násilí na ženách a interdisciplinární řešení ve statutárním městě Brně. V teoretické části popisuji fenomén domácího násilí, příčiny jeho vzniku, průběh, důsledky, vliv na ostatní zúčastněné osoby, formy, statistické údaje a legislativu upravující domácí násilí. Dále zde vysvětluji pojem interdisciplinární spolupráce a představuji tento způsob řešení domácího násilí v podmínkách města Brna. V praktické části jsem se věnovala hodnocení systému pomoci ženám ohroženým domácím násilím prostřednictvím zástupců Interdisciplinárnímu týmu Brno. cs
dc.format 79 s., 9 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 583684 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Moc a kontrola cs
dc.subject cyklus domácího násilí cs
dc.subject psychické a fyzické násilí cs
dc.subject viktimizace cs
dc.subject izolace cs
dc.subject oběť cs
dc.subject hrozba cs
dc.subject ekonomická závislost cs
dc.subject násilí na dětech cs
dc.subject osoba agresora cs
dc.subject nátlak cs
dc.subject patriarchát cs
dc.subject vykázání cs
dc.subject sexuální násilí cs
dc.subject interdisciplinární spolupráce cs
dc.subject Power and control en
dc.subject the cycle of violence en
dc.subject psychological and physical abuse en
dc.subject victimization en
dc.subject izolation en
dc.subject victim en
dc.subject intimidation en
dc.subject economic dependance en
dc.subject violence against children en
dc.subject aggressor's character en
dc.subject enforcement en
dc.subject patriarchate en
dc.subject deportation en
dc.subject sexual abuse en
dc.subject interdisciplinary cooperation en
dc.title Žena jako oběť domácího násilí - interdisciplinární řešení problematiky ve statutárním městě Brně cs
dc.title.alternative Woman as a victim of a domestic violence - interdisciplinary solutions in the Statutory City of Brno. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kašpárková, Svatava
dc.date.accepted 2008-06-17
dc.description.abstract-translated The topic of this thesis is violence against women and its interdisciplinary solutions in the Statutory City of Brno. The theoretical part describes the phenomenon of domestic violence, causes of its origin, its course, consequences, influence on other participate persons, forms, statistics, and legislation regarding domestic violence. It also illustrates the concept of interdisciplinary cooperation and introduces this way of solution in the Statutory City of Brno. The practical part of the thesis deals with the evaluation of the system for helping battered women by the Interdisciplinary team of Brno. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 7854
dc.date.assigned 2008-01-07
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
kleinová_2008_bp.pdfBlocked 570.0Kb PDF View/Open
kleinová_2008_vp.doc 48Kb Microsoft Word View/Open
kleinová_2008_op.doc 50.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account