Analýza komunikačního mixu společnosti Unipro spol. s r. o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza komunikačního mixu společnosti Unipro spol. s r. o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Novák, Ivoš
dc.contributor.author Pospíšilová, Zuzana
dc.date.accessioned 2010-07-17T00:19:10Z
dc.date.issued 2007-12-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7027
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je analyzovat komunikační mix společnosti Unipro spol. s r.o., vyhodnotit současné nástroje komunikačního mixu a navrhnout způsoby jeho zkvalitnění. Teoretická část bakalářské práce charakterizuje pojmy komunikace a marketingový komunikační mix včetně jeho jednotlivých nástrojů. Teoretická část je vodítkem pro analytickou část, která zahrnuje profil společnosti, analýzu současného komunikačního mixu a jeho vyhodnocení pomocí SWOT analýzy. Na základě analýzy současného stavu jsou navržena doporučení pro zkvalitnění komunikačního mixu. cs
dc.format 60 s., 6 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 2326024 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 07.12.2037
dc.subject komunikační mix cs
dc.subject reklama cs
dc.subject podpora prodeje cs
dc.subject Public relations cs
dc.subject osobní prodej cs
dc.subject přímý marketing cs
dc.subject Keywords: communication mix en
dc.subject advertisement en
dc.subject sales promotion en
dc.subject Public relations en
dc.subject private promotion en
dc.subject direct marketing en
dc.title Analýza komunikačního mixu společnosti Unipro spol. s r. o. cs
dc.title.alternative Communication mix analysis of Unipro Ltd. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vašků, Lenka
dc.date.accepted 2008-01-15
dc.date.vskp-available 2037-12-07
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor's thesis is to analyse communication mix of the Unipro Co., evaluate the current parts of the communication mix and propose ways for its improvement. The theoretical part describes the notions communication and marketing communication mix including its different tools. The theoretical part is a guide to the practical part, which includes the company profile, analysis of the present communication mix, and its evaluation by SWOT analysis. The last part proposes changes for improving the quality of the communication mix. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 7398
dc.date.assigned 2007-10-05
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
pospíšilová_2008_bp.pdfBlocked 2.218Mb PDF View/Open
pospíšilová_2008_vp.doc 52Kb Microsoft Word View/Open
pospíšilová_2008_op.doc 34.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account