Proměny vnímání autority u dospívajících na druhém stupni základní školy

DSpace Repository

Language: English čeština 

Proměny vnímání autority u dospívajících na druhém stupni základní školy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Celá, Jarmila
dc.contributor.author Pekařová, Lenka
dc.date.accessioned 2010-07-13T13:49:56Z
dc.date.available 2010-07-13T13:49:56Z
dc.date.issued 2006-06-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/702
dc.description.abstract Bakalářská práce se zaměřuje na vztah mezi žáky a učiteli, na autoritu učitelů. Kladu si otázku, zda je autorita ovlivňována věkem, pohlavím nebo vzděláním. Svá zjištění opírám o studium odborné literatury, vlastní učitelskou zkušenost a výzkumné šetření, které jsem realizovala v rámci občanských výchov na druhém stupni Základní školy ve Zlíně, na podzim roku 2005. cs
dc.format 62s., 9 s. cs
dc.format.extent 1003635 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject autorita cs
dc.subject antipedagogika cs
dc.subject autoritativní a autoritářský přístup cs
dc.subject dotazní cs
dc.subject etika cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject kvantitativní výzkum cs
dc.subject rodiče cs
dc.subject svoboda cs
dc.subject gender studia cs
dc.subject škola cs
dc.subject řád cs
dc.subject učite cs
dc.subject uznání cs
dc.subject výchova cs
dc.subject authority en
dc.subject antieducation en
dc.subject authoritaria approach en
dc.subject questionnaire en
dc.subject values en
dc.subject communucation en
dc.subject quantitative research en
dc.subject parents en
dc.subject freedom en
dc.subject gender studies en
dc.subject school en
dc.subject rules en
dc.subject teacher en
dc.subject appreciation en
dc.subject education en
dc.title Proměny vnímání autority u dospívajících na druhém stupni základní školy cs
dc.title.alternative The changes of taking in the teacher's authority among teenagers at secondary school en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kavanová, Alica
dc.date.accepted 2006-06-28
dc.description.abstract-translated A bachalor thesis intens on a relationship between pupils and teachers, on teacher's authority. I ask a question, if the authority is influenced by age, sexual, or education. I support my results by studying special literature, my own teacher's esperience and my experimental research, which I realized in Civic lessons at secondary school in Zlín, in autumn 2005. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 4063
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade B
local.subject učitelé a žáci cs
local.subject autorita cs
local.subject teacher and learner en
local.subject authority en


Files in this item

Files Size Format View
pekařová_2006_bp.pdfBlocked 980.1Kb PDF View/Open
pekařová_2006_vp.doc 52Kb Microsoft Word View/Open
pekařová_2006_op.doc 52Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account