Nezaměstnanost jako fenomén současné společnosti

DSpace Repository

Language: English čeština 

Nezaměstnanost jako fenomén současné společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Řehoř, Antonín
dc.contributor.author Štěpánek, Radek
dc.date.accessioned 2010-07-17T00:22:26Z
dc.date.available 2010-07-17T00:22:26Z
dc.date.issued 2008-03-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7037
dc.description.abstract Práce popisuje nezaměstnanost jako složitý sociální jev. Prezentuje obecně problematiku nezaměstnanosti, její klasifikaci, příčiny a důsledky výskytu. Dále obsahuje rozbor dopadu nedobrovolné ztráty zaměstnání na jednotlivce spolu s osobní strategií překonávání důsledků ztráty práce. Následuje charakteristika, vývoj, specifické problémy nezaměstnanosti v České republice a úloha státu na trhu práce. Závěrem je prezentována nezaměstnanost žen a pomocí dotazníkového šetření vypracován sociální průzkum za účelem poznání osobní strategie žen při hledání práce. cs
dc.format 116 s. cs
dc.format.extent 879034 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Práce cs
dc.subject nezaměstnanost cs
dc.subject nezaměstnaná osoba cs
dc.subject stát cs
dc.subject nezaměstnanost České republiky cs
dc.subject nezaměstnanost žen cs
dc.subject sociální průzkum cs
dc.subject Work en
dc.subject unemployment en
dc.subject an unemployed person en
dc.subject state en
dc.subject the unemployment in the Czech Republic en
dc.subject women's unemployment en
dc.subject social research en
dc.title Nezaměstnanost jako fenomén současné společnosti cs
dc.title.alternative Unemployment as a phenomenon of the current society en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Šigut, Zdeněk
dc.date.accepted 2008-05-15
dc.description.abstract-translated The thesis describes unemployment as a complex social phenomenon. It generally presents the problems of unemployment, its classification, reasons and consequences of its occurrence. Furthermore, it comprises both the analysis of the impact on individuals in case of becoming unemployed involuntarily and the personal strategy of overcoming the consequences of becoming unemployed. Moreover, it deals with the description, development, specific problems of the unemployment in the Czech Republic and the role of the state in the employment market. In conclusion, there is presentation of women's unemployment and in order to recognize women's personal strategy of looking for a job there is drawn up a questionnaire - aided social research. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/157 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1009114
dc.date.assigned 2006-11-30
utb.result.grade A
local.subject nezaměstnaní cs
local.subject ženy cs
local.subject unemployed en
local.subject women en


Files in this item

Files Size Format View
štěpánek_2008_dp.pdf 858.4Kb PDF View/Open
štěpánek_2008_vp.doc 68.22Kb Microsoft Word View/Open
štěpánek_2008_op.doc 67.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account