Konfliktní situace a možnosti jejich řešení

DSpace Repository

Language: English čeština 

Konfliktní situace a možnosti jejich řešení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Balík, Stanislav
dc.contributor.author Ballon-mierný, Marek
dc.date.accessioned 2010-07-13T13:51:31Z
dc.date.available 2010-07-13T13:51:31Z
dc.date.issued 2005-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/707
dc.description.abstract Ve své práci věnuji pozornost nejen konfliktům a člověku v nich, ale i schopnosti tyto konflikty rychle rozpoznat a také co nejvíce porozumět mechanismům a okolnostem, které konflikty provázejí. V této práci se snažím se analyzovat konflikty na základě poznatků čerpaných z odborné literatury a zaměřit se na konfliktní situace na úrovni mezilidských vztahů. Dále postihnout způsob řešení a četnost konfliktních situací na pracovišti, jejich nejčastější zdroje, konkrétní obsah prožívání a dopad konfliktních situací na jednotlivce. cs
dc.format 40 s. cs
dc.format.extent 378080 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Konflikt cs
dc.subject Intrapsychické konflikty cs
dc.subject Interpersonální konflikty cs
dc.subject The conflict en
dc.subject Interpsychical conflicts en
dc.subject Interpersonal conflicts en
dc.title Konfliktní situace a možnosti jejich řešení cs
dc.title.alternative Conflict situations and their possible solutions en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Nevoránek, Jaroslav
dc.date.accepted 2006-02-01
dc.description.abstract-translated In my work I pay attention not only to the conflicts and the people in it, but also to the ability to recognize those conflicts as soon as possible and also to get to know the mechanism and circumstances accompanying those conflicts. In this paper I am trying to analyse the conflicts on the basis of professional literature knowledge and to focus on the conflicts in the interpersonal relations. Then to cover the way how to solve them, the number of the conflicts at work , their most frequent causes and how they are experienced and the impact of the conflicting situations on the individual person. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 2313
dc.date.assigned 2004-12-17
utb.result.grade A
local.subject pracovní konflikty cs
local.subject řešení konfliktů cs
local.subject labor conflicts en
local.subject solving od conflicts en


Files in this item

Files Size Format View
ballon-mierný_2006_bp.pdfBlocked 369.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account