Stanovení vitaminu B2 v mléce a mléčných výrobcích

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Stanovení vitaminu B2 v mléce a mléčných výrobcích

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kramářová, Daniela
dc.contributor.author Nohálová, Zuzana
dc.date.accessioned 2010-07-17T01:02:12Z
dc.date.available 2010-07-17T01:02:12Z
dc.date.issued 2008-05-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7139
dc.description.abstract Pro lidské zdraví jsou velmi důležité vitaminy. Jedním z nich je i riboflavin. Tato diplomová práce je zaměřena na stanovení vitaminu B2 v mléce a mléčných výrobcích. Teoretická část pojednává o vitaminu B2 a o jeho vlastnostech. V praktické části byl vitamin B2 stanovován v syrovém kravském, kozím a ovčím mléce, v pasterovaném a znovu pasterovaném mléce, v mléce obnoveném a v syrovátce. Dále byl stanovován v sýrech a to v tvrdém sýru Eidam, tvarohu, Hermelínu, Nivě, Jadelu a v taveném sýru. Pro stanovení byla použita chromatografická metoda HPLC s UV detekcí. cs
dc.format 104 s., 7 s. příloh. cs
dc.format.extent 2772459 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject HPLC cs
dc.subject riboflavin cs
dc.subject vitamin B2 cs
dc.subject mléko cs
dc.subject sýr cs
dc.subject HPLC en
dc.subject riboflavin en
dc.subject vitamin B2 en
dc.subject milk en
dc.subject cheese en
dc.title Stanovení vitaminu B2 v mléce a mléčných výrobcích cs
dc.title.alternative The determination of riboflavin in milk and milk products en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Rop, Otakar
dc.date.accepted 2008-06-03
dc.description.abstract-translated The vitamins are very important for human healt. One of them it is riboflavin. This thesis is focused on determination of riboflavin in milk and milk products. The teoretical part is about vitamin B2 and about it's properties. In the practical part riboflavin was measured in a raw milk, raw cheep milk, raw goat milk, pasteurizated milk and in heat treatment milk. In renovated milk and in renovated whey. Then the riboflavin was determined in hard cheese Eidam, curd, Hermelín, Niva, Jadel and in processed cheese. High Performance Liquid Chromatography (HPLC) method with UV-detector was used. en
dc.description.department Ústav potravinářského inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/202 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Technology, hygiene and economics of food production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and food technologies en
dc.identifier.stag 8059
dc.date.assigned 2007-11-21
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
nohálová_2008_dp.pdf 2.644Mb PDF View/Open
nohálová_2008_vp.doc 40.5Kb Microsoft Word View/Open
nohálová_2008_op.doc 36.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account