Řízení robota Mindstorm NXT pomocí technologie Bluetooth

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Řízení robota Mindstorm NXT pomocí technologie Bluetooth

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vařacha, Pavel cs
dc.contributor.author Hladík, Michal cs
dc.date.accessioned 2010-07-17T01:21:58Z
dc.date.available 2010-07-17T01:21:58Z
dc.date.issued 2008-05-19 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7166
dc.description.abstract Práce se zabývá problematikou řízení robota LEGO Mindstorm pomocí technologie Bluetooth. Teoretická část obsahuje literární rešerši na téma technologie Bluetooth, včetně jejího využití při řízení robota NXT. V praktické části byly vytvořeny aplikace v programovacích jazycích JAVA a C#, zajišťující bezdrátovou komunikaci robota s okolními zařízeními jako je PC a mobilní telefon. Dále je popsán návrh řešení problému nedostačující kapacity paměti NXT jednotky. V poslední části práce jsou uvedeny návrhy laboratorních úloh demonstrujících využití bezdrátové komunikace robota, včetně jejich vypracování a validních dokumentací. cs
dc.format 86 s. cs
dc.format.extent 4629367 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject Bluetooth en
dc.subject Mindstorm en
dc.subject NXT en
dc.subject LeJOS en
dc.subject iCommand en
dc.subject Java en
dc.subject C# en
dc.subject Bluetooth cs
dc.subject Mindstorm cs
dc.subject NXT cs
dc.subject LeJOS cs
dc.subject iCommand cs
dc.subject JAVA cs
dc.subject C# cs
dc.title Řízení robota Mindstorm NXT pomocí technologie Bluetooth cs
dc.title.alternative Control of Mindstorm NXT robot via bluetooth technology en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Pomykacz, Ivan cs
dc.date.accepted 2008-06-17 cs
dc.description.abstract-translated This thesis deals with problems of control of Mindstorm NXT robot via bluetooth technology. Theoretical part includes literary retrieval about Bluetooth technology, inclusive of its improvement in control and communication of NXT robot. The applications that provide wireless communication of robot with surrounding devices as PC and Mobile phone were made in practical part. Applications are written in JAVA and C# programming languages. Next, there is description of solution of small NXT memory. In the last part of thesis there are proposals, elaborations and valid documentations of laboratory exercises that demonstrate improvement of NXT wireless communication. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/77 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 9270
dc.date.assigned 2008-02-20 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
hladík_2008_dp.pdfBlocked 4.414Mb PDF View/Open
hladík_2008_vp.doc 293Kb Microsoft Word View/Open
hladík_2008_op.pdf 67.70Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account