Celoživotní vzdělávání pracovníků v sekundární sféře

DSpace Repository

Language: English čeština 

Celoživotní vzdělávání pracovníků v sekundární sféře

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kavanová, Alica
dc.contributor.author Škultétyová, Sylvie
dc.date.accessioned 2010-07-13T13:54:11Z
dc.date.available 2016-07-01T23:00:25Z
dc.date.issued 2006-06-09
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/716
dc.description.abstract Cílem této práce je navrhnout model vzdělávání pracovníků obsluhy, operátorů v oblasti samostatné údržby v rámci programu TPM v průmyslovém podniku Barum Continental spol. s r.o. Otrokovice a zpracovat didaktické vizuální pomůcky, testy a vybavení učebny pro toto vzdělávání. Teoretická část se zabývá problematikou pracovní pedagogiky, metodami a nástroji dílenského studia, základy samostatné údržby, metodami pracovního výcviku a didaktickými pomůckami v této oblasti. Praktická část analyzuje stav dílenského vzdělávání ve vybraném podniku, navrhuje model Školy TPM, jeho zavádění a zabývá se tvorbou konkrétních vizuálních pomůcek, učebnice, testů a vybavení učebny TPM pro dílenský výcvik pracovníků obsluhy. Ukázky části výsledných návrhů a realizace jsou uvedeny v přílohách. cs
dc.format 55 s., 16 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 6834941 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 09.06.2016
dc.subject TPM cs
dc.subject totálně produktivní údržba cs
dc.subject vzdělávání dospělých cs
dc.subject operátor cs
dc.subject obsluha cs
dc.subject didaktické a vizuální pomůcky cs
dc.subject učebnice TPM cs
dc.subject učebna TPM cs
dc.subject TPM en
dc.subject Total Productive Maintenance en
dc.subject adult education en
dc.subject operator en
dc.subject service en
dc.subject operating staff en
dc.subject visual tool en
dc.subject didactic aid en
dc.subject handbook of TPM en
dc.subject TPM training workroom en
dc.title Celoživotní vzdělávání pracovníků v sekundární sféře cs
dc.title.alternative Lifelong education of the workers at the secondary branch en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Chudý, Štefan
dc.date.accepted 2006-06-29
dc.description.abstract-translated The aim of this work is to create a model of training for operators on field of autonomous maintenance as a part of TPM program at Barum Continental spol. s r.o. Otrokovice industrial plant. This model includes didactic visual aids, tools, tests and equipment of workroom. The theoretical part explains problems of work education, deals with methods and tools of workroom studies, basics of autonomous maintenance, methods of work training and didactic aids at this area. The project part analyses status of work education in selected plant, designs the TPM School model, its implementation and creates visual aids, models, tools, handbook, tests and equipment of TPM workroom for training of operators. Illustration of part of final proposals and realisation is introduced in appendix. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Učitelství odborných předmětů pro střední školy cs
dc.thesis.degree-discipline Specialization in pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 4309
dc.date.assigned 2006-03-10
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
škultétyová_2006_bp.pdfBlocked 6.518Mb PDF View/Open
škultétyová_2006_vp.doc 53Kb Microsoft Word View/Open
škultétyová_2006_op.doc 46.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account