Vypovídací schopnost účetních výkazů pro finanční řízení firmy M Plast spol. s r. o.

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Vypovídací schopnost účetních výkazů pro finanční řízení firmy M Plast spol. s r. o.

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Vypovídací schopnost účetních výkazů pro finanční řízení firmy M Plast spol. s r. o.
Autor: Pallová, Petra
Vedoucí: Otrusinová, Milana
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá zejména tématem vypovídací schopnosti účetních výkazů. V teoretické části je uvedena náplň jednotlivých účetních výkazů - rozvahy a výkazu zisku a ztráty, význam těchto účetních výkazů a omezení jejich vypovídací schopnosti. Dále je zde teoreticky popsán význam finanční analýzy, jednotlivé ukazatele likvidity, rentability, zadluženosti a aktivity sloužící k ohodnocení finančního postavení firmy a finanční řízení, které přispívá k efektivnímu hospodaření firmy. V analytické části je provedena finanční analýza na základě uvedených účetních výkazů, následné zhodnocení finančního zdraví firmy a porovnání s odvětvovým průměrem. V poslední kapitole je uvedeno doporučení.
URI: http://hdl.handle.net/10563/723
Datum: 2006-05-19
Dostupnost: Práce bude přístupná bez omezení od 19.05.2036
Ústav: Ústav financí a účetnictví
Studijní obor: Management a ekonomika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: C 3185


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
pallová_2006_bp.pdfZablokované 877.3Kb PDF Zobrazit/otevřít
pallová_2006_vp.doc 52Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
pallová_2006_op.doc 51.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet