Volný čas a škola

DSpace Repository

Language: English čeština 

Volný čas a škola

Show simple item record

dc.contributor.advisor Knotová, Dana
dc.contributor.author Bezchleba, Bohumír
dc.date.accessioned 2010-07-17T01:54:16Z
dc.date.available 2010-07-17T01:54:16Z
dc.date.issued 2008-04-25
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7241
dc.description.abstract Téma mé bakalářské práce vychází z článku ČTK o nevhodném trávení volného času dospívající mládeže. Jelikož se podobné zprávy poslední dobou velmi množí, chtěl jsem zjistit, jestli existuje kvalitní a dostatečná nabídka volnočasových aktivit. Zaměřil jsem se na činnost státních i nestátních organizací s celorepublikovou působností a regionálních občanských sdružení, které se zabývají prací s dětmi. Mimo to, jsem srovnával dvě základní školy a jejich nabídku pro trávení volného času. cs
dc.format 50 s. cs
dc.format.extent 402387 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Volný čas cs
dc.subject škola cs
dc.subject volnočasové organizace cs
dc.subject volnočasová aktivita cs
dc.subject pedagog cs
dc.subject dítě cs
dc.subject rodina cs
dc.subject náplň cs
dc.subject aktivní cs
dc.subject pasivní cs
dc.subject Free time en
dc.subject school en
dc.subject free time organizations en
dc.subject free time activity en
dc.subject pedagogue en
dc.subject child en
dc.subject family en
dc.subject filling en
dc.subject active en
dc.subject passive en
dc.title Volný čas a škola cs
dc.title.alternative Free time and a school en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Sýkora, Petr
dc.date.accepted 2008-06-26
dc.description.abstract-translated Topic of my bachelor's work is based on an article written by "ČTK'q on unsuitable spending free time of teenagers. Nowadays, similar news proliferate a lot, therefore I wanted to found out, whether there is a quality and sufficient possibilities of free time activities. I focused on work of state and not state organizations having field of activity throughout whole Czech Republic; and regional civil association which occupy themselves with working with children. Apart from this, I compared two primary schools and provided possibilities of spending free time. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1009456
dc.date.assigned 2007-04-30
utb.result.grade C
local.subject volnočasová centra - dětská volnočasová centra cs
local.subject volnočasové aktivity cs
local.subject centers for children en
local.subject leisure-time children centre en
local.subject leisure time activities en


Files in this item

Files Size Format View
bezchleba_2008_bp.pdf 392.9Kb PDF View/Open
bezchleba_2008_vp.doc 116.2Kb Microsoft Word View/Open
bezchleba_2008_op.doc 58.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account