Comparative Study of Communication Strategies in Management

DSpace Repository

Language: English čeština 

Comparative Study of Communication Strategies in Management

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sedláčková, Radka
dc.contributor.author Palacká, Jana
dc.date.accessioned 2010-07-17T02:12:19Z
dc.date.available 2010-07-17T02:12:19Z
dc.date.issued 2008-05-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7287
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá komparací komunikačních strategií v managementu.Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část specifikuje termín management, jeho funkce, přístupy a historický původ. Dále definuje termín manažera a vymezuje vznik a formování nového českého managementu. Praktická část přináší poznatky o důležitosti firemní kultury a kulturních standardů. Analytickou metodou zjišťuje, jak čeští a američtí manažeři vnímají sama sebe, společnou spolupráci a své typické charakteristiky. cs
dc.format 59 s. cs
dc.format.extent 1376788 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject management cs
dc.subject kultura cs
dc.subject rozmanitost cs
dc.subject kulturní standardy cs
dc.subject firemní kultura cs
dc.subject porozumění cs
dc.subject management en
dc.subject culture en
dc.subject diversity en
dc.subject cultural standards en
dc.subject company culture en
dc.subject understanding en
dc.title Comparative Study of Communication Strategies in Management cs
dc.title.alternative Comparative Study of Communication Strategies in Management en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Janasová, Helena
dc.date.accepted 2008-06-18
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis provides Comparative study of Communication Strategies in Management. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part defines the term management, its basic functions, approaches and historical origin. Hereinafter it defines the term manager and its origin and forming of new Czech management. Practical part specifies the importance of company culture and cultural standards. It analyzes how American and Czech managers see each other, their mutual cooperation and their typical characteristics. en
dc.description.department Ústav jazyků cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/99 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 8490
dc.date.assigned 2008-01-29
utb.result.grade B
local.subject manažerská komunikace cs
local.subject manažeři cs
local.subject Česko cs
local.subject Spojené státy americké cs
local.subject USA cs
local.subject communication in management en
local.subject executives en
local.subject managers en
local.subject Czechia en
local.subject United States en
local.subject USA en


Files in this item

Files Size Format View
palacká_2008_bp.pdfBlocked 1.313Mb PDF View/Open
palacká_2008_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open
palacká_2008_op.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account