Analýza marketingového mixu firmy TOPEK, s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza marketingového mixu firmy TOPEK, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pilík, Michal
dc.contributor.author Kryšková, Kateřina
dc.date.accessioned 2010-07-13T13:59:25Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:03Z
dc.date.issued 2006-05-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/732
dc.description.abstract V bakalářské práci se zabývám popisem a analýzou marketingového mixu firmy TOPEK, s.r.o. V teoretické části jsem shrnula základní poznatky týkající se marketingového mixu získané z dostupných informačních zdrojů. V praktické části se poté zaměřuji na samotnou firmu TOPEK, s.r.o. Po jejím stručném představení se věnuji sortimentu výrobků, jejich kvalitě, designu, značce a obalu. Dále se zabývám cenovou politikou, faktory ovlivňujícími tvorbu a změny cen. Popisuji distribuci a v neposlední řadě propagaci výrobků a celé firmy. Na základě dotazníkového šetření jsem identifikovala preference a spokojenost spotřebitelů s pekárenskými výrobky se zaměřením na firmu Topek. Na závěr budou navržena opatření, která by zlepšila využití marketingového mixu. cs
dc.format 73 s., 13 s. příloh cs
dc.format.extent 2751068 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná bez omezení od 19.05.2008
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject výrobek cs
dc.subject cena cs
dc.subject propagace cs
dc.subject distribuce cs
dc.subject marketing mix en
dc.subject product en
dc.subject price en
dc.subject promotion en
dc.subject distribution en
dc.title Analýza marketingového mixu firmy TOPEK, s.r.o. cs
dc.title.alternative Analysis of Marketing Mix of Company TOPEK, s.r.o. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vlčková, Ilona
dc.date.accepted 2006-06-15
dc.description.abstract-translated In my bachelor work I deal with a description and an analysis of a marketing mix at the company Topek, Ltd. I summed up general findings in the theoretical part concerning a marketing mix gained from available information sources. In the practical part I deal with the company Topek, Ltd. There is a brief introduction of this company and than I follow product assortment, their quality, design, brand and packing. Than I deal with price policy, factors influencing price setting and changes. I describe distribution and last but not least promotion of products and the company as a whole. I identified preferences and customers satisfaction to bakery products with a view to the company Topek. There will be suggested steps in conclusion to improve marketing mix usage. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/115 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth veřejné cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 4077
dc.date.assigned 2006-03-13
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
kryšková_2006_bp.pdf 2.623Mb PDF View/Open
kryšková_2006_vp.doc 58Kb Microsoft Word View/Open
kryšková_2006_op.doc 59Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account