Rozvoj lidského kapitálu jako faktor zvyšování výkonnosti a konkurenceschopnosti podniku

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Rozvoj lidského kapitálu jako faktor zvyšování výkonnosti a konkurenceschopnosti podniku

Show full item record

No preview available
Title: Rozvoj lidského kapitálu jako faktor zvyšování výkonnosti a konkurenceschopnosti podniku
Author: Mráčková, Eva
URI: http://hdl.handle.net/10563/7330
Date: 2008-10-17
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: application/pdf
Availability: Bez omezení


Abstrakt:

Disertační práce se věnuje významu rozvoje lidského kapitálu jako základního předpokladu prosperity každého podniku, prostřednictvím moderních instrumentů rozvoje lidského kapitálu - modelu excelence EFQM a standardu Investors in People. Disertační práce je rozdělena do několika částí. V úvodní a první části autorka objasňuje důležitost lidského kapitálu a vysvětluje základní teoretická východiska a metodologické přístupy disertačního zkoumání: charakterizuje současný stav teoretického poznání řešené problematiky, definuje základní pojmy, standardy a nástroje rozvoje lidského kapitálu zaměstnavatelského subjektu. Druhá část vymezuje základní cíle zkoumání a podpůrné cíle, bez kterých by nebylo možno naplnit hlavní cíl. Na základě cílů a teoretických východisek jsou ve třetí části stanoveny hypotézy. Čtvrtá část popisuje základní metody a techniky zkoumání, které budou ve výzkumné činnosti a k verifikaci hypotéz použity. Pátou kapitolu již věnovala autorka vlastním výsledkům výzkumu. Součástí této kapitoly je i potvrzení či vyvrácení hypotéz. Poslední část práce shrnuje přínosy práce pro rozvoj vědeckého poznání a podnikovou praxi, nástin dalšího pokračování práce a návrh doporučení pro zvýšení výkonnosti firem

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
mráčková_2008_dp.pdf 832.7Kb PDF View/Open
mráčková_2008_vp.pdf 82.44Kb PDF View/Open
mráčková_2008_op.pdf 101.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account