Resocializace a převýchova mladistvých odsouzených ve výkonu trestu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Resocializace a převýchova mladistvých odsouzených ve výkonu trestu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chudý, Štefan
dc.contributor.author Tuček, Jiří
dc.date.accessioned 2010-07-17T02:29:55Z
dc.date.available 2010-07-17T02:29:55Z
dc.date.issued 2008-05-26
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7333
dc.description.abstract V této práci jsem se zaměřil na resocializaci mladistvých v českých věznicích. Nejdříve jsem nastínil problémy kriminality mládeže, mladých delikventů a příčin jejich disociální-ho chování. Poté jsem zkoumal problematiku trestu pro mladistvé - přes alternativní tresty až po výkon trestu odnětí svobody, kde jsem se zabýval zejména možnostmi nápravy mla-distvých delikventů a postupy vězeňských specialistů, které mají vést k převýchově těchto jedinců a k jejich bezproblémovému návratu do společnosti. Na závěr jsem nastínil základ-ní právní předpisy týkající se mladistvých, nejen ve výkonu trestu odnětí svobody. cs
dc.format 56 s., 3 s. příloh cs
dc.format.extent 625205 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Převýchova cs
dc.subject resocializace cs
dc.subject odsouzený cs
dc.subject programy zacházení cs
dc.subject výkon trestu odnětí svobody cs
dc.subject Reeducation en
dc.subject resocialization en
dc.subject condemned en
dc.subject programs of treating en
dc.subject execution of punishment en
dc.title Resocializace a převýchova mladistvých odsouzených ve výkonu trestu cs
dc.title.alternative Resocialization and reeducation of juvenile condemneds in the execution of punishment. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kročková, Štefánia
dc.date.accepted 2008-06-20
dc.description.abstract-translated In this work I targeted the young offenders in their social again-integraiton in the czech prisons. At first I adumbrated a problems of juvenile delinquency, young deliquents and cause thein disocial behaviour. Then I envisaged penal problems for juvenile - from alter-native punishments to imprisonment's punishment, where I dealed with a possibilities of young deliquents reparation and a prison's experts working, that have leading to reeducati-on this individuals to easygoing return to the society. In conclusion I adumbrated a basic legislation of juvenile, in imprisonment's punishment not only. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 8362
dc.date.assigned 2008-01-24
utb.result.grade D
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
tuček_2008_bp.pdfBlocked 610.5Kb PDF View/Open
tuček_2008_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
tuček_2008_op.doc 52Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account