Syndrom vyhoření a formy psychohygieny u pracovníků pomáhajících profesí

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Syndrom vyhoření a formy psychohygieny u pracovníků pomáhajících profesí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tomášková, Kateřina
dc.contributor.author Pelcová, Petra
dc.date.accessioned 2010-07-17T02:30:22Z
dc.date.available 2010-07-17T02:30:22Z
dc.date.issued 2008-05-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7335
dc.description.abstract Trpět syndromem vyhoření není v dnešní uspěchané době nic mimořádného. Tato práce popisuje historii vzniku pojmu "syndrom vyhoření" a dává návod, jak syndromu vyhoření předcházet. Dále popisuje formy psychohygieny, které si může každý z nás osvojit, a tím zkvalitňovat svůj životní styl. Popisuje nejvíce ohrožené profese lidí, kterým hrozí syn-drom vyhoření. Zkoumá zejména působení syndromu vyhoření v pomáhajících profesích. A proto jsem si pro výzkum v této práci zvolila sociální pracovníky Odboru sociálních věcí Městského úřadu Vsetín a Probační a mediační služby ČR - středisko Vsetín. Tato práce může dát návod na řešení problému každému, kdo je do své práce až příliš ponořen, a také může pomoci zaměstnavatelům pochopit, jaké pracovní prostředí nejlépe pro své zaměst-nance připravit. cs
dc.format 68 s., 13 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 1688166 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Syndrom vyhoření cs
dc.subject duševní hygiena cs
dc.subject prevence syndromu vyhoření cs
dc.subject pomáhající profese cs
dc.subject sociální pracovník cs
dc.subject a burn out syndrome en
dc.subject mental hygiene en
dc.subject a burn out syndrome precaution en
dc.subject assisting jobs en
dc.subject social worker en
dc.title Syndrom vyhoření a formy psychohygieny u pracovníků pomáhajících profesí cs
dc.title.alternative Burn-out syndrome and forms of psychohygiene in members of a helping profession en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Chudý, Štefan
dc.date.accepted 2008-06-24
dc.description.abstract-translated It is not very unusual to suffer a burn out syndrome in today's busy time. This thesis describes the "burn out'q syndrome's history and offers a guideline to prevent the burn out syndrome. It further presents forms of psycho-hygiene that each one of us can learn and therefore improve his/her lifestyle. It describes jobs most likely to be threatened by the burn out syndrome. It focuses particularly on the burn out syndrome's impact on assisting jobs. Therefore I chose the social workers of the Social Matters Department Vsetin and Probation and Mediation Services Vsetin as my research objects. This thesis can provide a problem solution guideline to anyone who is too much engaged in his/her work and can also help employers to understand what working environment they should prepare for their employees. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/160 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 7782
dc.date.assigned 2008-01-03
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
pelcová_2008_dp.pdfBlocked 1.609Mb PDF View/Open
pelcová_2008_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
pelcová_2008_op.doc 46.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account