Translation of Selected Parts of the User's Manual for a Software Product and Analysis of the Translation Process

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Translation of Selected Parts of the User's Manual for a Software Product and Analysis of the Translation Process

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vaculíková, Vlasta cs
dc.contributor.author Plhoňová, Karla cs
dc.date.accessioned 2010-07-17T02:33:02Z
dc.date.available 2010-07-17T02:33:02Z
dc.date.issued 2008-05-30 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7344
dc.description.abstract Tato Bakalářská práce je zaměřena na překlad anglického odborného textu, a to zejména textu z oblasti návodů a instrukcí. Teoretická část práce se zabývá otázkou funkčních stylů v angličtině a poskytuje všeobecný přehled odborných stylů společně s jejich charakteristickými prvky. V této části jsou také uvedeny některé obvyklé problémy, se kterými se může překladatel uživatelských příruček setkat. Praktická část Bakalářské práce obsahuje vlastní překlad vybraných částí uživatelské příručky pro softwarový produkt s názvem "Translator's Workbench" a následnou analýzu překladatelského postupu, v níž jsou zmíněny nejvýznamnější rysy tohoto textu a také zvláštnosti, které se ve výchozím textu a v jeho českém překladu vyskytly. Aby měl čtenář o zvolené problematice lepší představu, byl vytvořen abecední rejstřík použitých odborných pojmů a jejich českých ekvivalentů. Tento rejstřík je umístěn v části s přílohami. cs
dc.format 49 s., 26 s. příloh cs
dc.format.extent 1180464 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Ekvivalence cs
dc.subject funkční styly cs
dc.subject termín cs
dc.subject překlad cs
dc.subject technický text cs
dc.subject uživatelská příručka cs
dc.subject Equivalence en
dc.subject functional styles en
dc.subject term en
dc.subject technical text en
dc.subject translation en
dc.subject user's manual en
dc.title Translation of Selected Parts of the User's Manual for a Software Product and Analysis of the Translation Process cs
dc.title.alternative Translation of Selected Parts of the User's Manual for a Software Product and Analysis of the Translation Process en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Nemčoková, Katarína cs
dc.date.accepted 2008-06-17 cs
dc.description.abstract-translated This Bachelor Thesis is focused on translation of English technical text, especially its subgroup of written instructions. Theoretical part of the Thesis deals with English functional styles and presents a general overview of technical styles, together with their characteristic features. It also introduces some of the common problems that might occur in connection with translation of user's manuals. Another part of the Thesis contains Czech translation of selected parts of the user's manual for a software product "Translator's Workbench'q. The subsequent analysis of the translation process comments on the most relevant features of chosen text and points out the peculiarities of both the source text and its Czech translation. For reader's better understanding of the topic, the index of used English terms with their Czech equivalents was compiled. It is located in the section of appendices. en
dc.description.department Ústav jazyků cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/99 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 8470
dc.date.assigned 2008-01-29 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
plhoňová_2008_bp.pdf 1.125Mb PDF View/Open
plhoňová_2008_vp.doc 58.5Kb Microsoft Word View/Open
plhoňová_2008_op.doc 50.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account