Vzdělávání žáků se zdravotním postižením v Základní škole speciální Bystré

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vzdělávání žáků se zdravotním postižením v Základní škole speciální Bystré

Show simple item record

dc.contributor.advisor Musil, Ivo
dc.contributor.author Majerová, Iveta
dc.date.accessioned 2010-07-17T02:39:06Z
dc.date.available 2010-07-17T02:39:06Z
dc.date.issued 2008-04-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7358
dc.description.abstract Práce se zabývá vzděláváním zdravotně postižených jedinců v dnešní době, s poskytnutím informací o historickém vývoji vzdělávání. Vzdělávání je propleteno s legislativními úkony, které jsou v práci také podrobně rozvedeny. Práce se zabývá i popisem Základní školy speciální v Bystrém u Poličky, která vzdělává žáky s těžkým a kombinovaným postižením. Jedná se nejenom o popis vzdělávacích programů, ale také školy, prostředí, žáků, pedagogického sboru a sociální pomoci. cs
dc.format 45 s., 2 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 904652 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Mentální postižení cs
dc.subject speciální školství cs
dc.subject legislativa cs
dc.subject žáci cs
dc.subject speciální pedagog cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject vzdělávací programy cs
dc.subject individuální vzdělávací plán cs
dc.subject spolupráce s rodinou cs
dc.subject integrace cs
dc.subject sociální pomoc cs
dc.subject Mental handicap en
dc.subject special education en
dc.subject legislature en
dc.subject students en
dc.subject special teacher en
dc.subject education en
dc.subject educational programs en
dc.subject individual educational plan en
dc.subject cooperation with family en
dc.subject integration en
dc.subject social help en
dc.title Vzdělávání žáků se zdravotním postižením v Základní škole speciální Bystré cs
dc.title.alternative Education of physically disabled students in the Special Elementary School Bystré en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Štěpánková, Lenka
dc.date.accepted 2008-06-24
dc.description.abstract-translated My study is focused on education of physically disabled people nowadays with information about historical development of education. Education relates to legislative acts, which are also described. The study describes the Special Elementary School in Bystré, which educates students with hard and combinated handicap. It is not only a describcion of educational programs, but it is also a describcion of the school, enviroment, students, teachers and social help. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1009262
dc.date.assigned 2007-04-30
utb.result.grade B
local.subject děti s kombinovaným postižením cs
local.subject children with combined disabilities en


Files in this item

Files Size Format View
majerová_2008_bp.pdfBlocked 883.4Kb PDF View/Open
majerová_2008_vp.doc 52.19Kb Microsoft Word View/Open
majerová_2008_op.doc 55.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account